LEAB231 Практически английски език - I част

Анотация:

Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
преп. Вержиния Велкова  
преп. Слава Черпокова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: