SDEB005 Проект "Център за обслужване на клиенти - технологични умения" (Project "Client Innovation Center - Tech Skills")

Анотация:

Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Преподавател(и):

 Валери Кавалски  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: