ANTB006 Самостоятелна работа: Градът и селото в България през ХІХ - ХХ в.

Анотация:

Етнология на България (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Румен Даскалов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: