ANTB002 Градът и селото на България през ХІХ - ХХ в.

Анотация:

Етнология на България (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Румен Даскалов  д.н.
доц. Евгения Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: