TENB004 Проект: Текст-действие-текст

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да даде възможност на студентите да се запознаят с елементите на действен анализ при работа с английски и американски текст, наред с което да обогатят комуникативните си умения на английски език.

прочети още
Театър на английски език

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  
доц. Зарко Узунов  
доц. Ася Иванова  д-р
гл. ас. Антоанета Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Елементите на действен анализ при работа с текст

2) могат:

• Да прилагат елементите на действен анализ по работа с текст и да провеждат действие от името на персонаж /аз в предлаганите обстоятелства на ролята /


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1Избор на материал-обосновка

2Действн анализ на избрания материал

3Действен анализ на избрания материал /Първа текуща оценка /

4Елементи на действено поведение

5Провеждане елементи на действено поведение-физическо действие

6Вътрешна и външна характерност като елементи за изграждане на характер /Втора текуща оценка /

7Поредица от финализиращи опита презентации и анализ

Литература по темите:

1.Работа на актьора върху себе си“ –К.С.Станиславски –допълнителна

2.“Работа на актьора върху ролята“ –К.С.Станиславски

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

УСТЕН ИЗПИТ