TENB002  Изграждане на театрална форма по нелитературен материал - Първа част

Анотация:

• Да създаде в студента умения да извършва изследване и генериране на собствен материал за изготвяне на спектакъл.

• Да разработи връзките си с функцията на режисьора,като подава материал за сътрудничество и се отзовава на поставените задачи

прочети още
Театър на английски език

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  
доц. Ася Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: описанието на функциите актьор и режисьор в традиционен и алтернативен театрален процес

2) могат:

…да разпознават естеството на процеса и изпълняват отделни функции в неговото реализиране
Предварителни изисквания:
базови познания в областта на театралното изкуство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. създаване на театър по тема извън текста-водеща роля на другите елементи.Теории и практики

2. жанрово разнообразие при този начин на работа-визуален пърформанс,драма терапия,театър предназначен за определени групи от хора или определени природни особености

3.Загряващи сесии за усещане на групата-като умения в различни области

4. Диагностициране на групата-какви са желанията и възможностите

5. Избор на тема,която е основна за изграждането на театралния спектакъл

6. Разработване план за работа-тренингови програми,връзки с други партньори/освен актьорите/сценограф,композитор,сценичен дизайнер и т.н

7. Реализация на работния процес

8.Работа в екип – разпределяна на задачи към режисьор, актьори и др.

9. Финален постановъчен процес

10. Финална презентация

Литература по темите:

From Acting to Performance: Essays in Modernism and Postmodernism. London, 1997

Twentieth Century Actor Training. London, 2000

Milling, Jane and Graham Ley. Modern Theories of Performance. New York, 2001

Roose-Evans, James. Experimental Theatre from Stanislavski to Peter Brook. Routledge &Kegan Paul, London, 1984

Acting (Re) Considered, London, 1995

Brook, P. There Are No Secrets - Thoughts on Acting and Theatre, London, 1995

Brook, P. A Dictionary of Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer, 2005

Средства за оценяване:

практика

презентация