ITLB534 Самостоятелна работа "Тематична лексика"

Анотация:

Приложен италиански език

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  
преп. Десислава Давидова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: