BULB534 Писане за медии: изграждане на текст

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които имат интерес към текстовите практики в българската преса. Целта му е да запознае студентите с моделите и съвременните специфики на писането за медии. Студентите овладяват теорията на печатните журналистически жанрове. В курса се обсъждат практиките на конкретни печатни и електронни издания. Акцентира се върху писането на новина и репортаж, вземане и писане на интервю, подготовка за писане на проблемна статия и на очерк и върху анализи на специфични случаи в българската и чуждата преса.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.
доц. Морис Фадел  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• специфики на основните журналистически жанрове

2) могат:

• да пишат основни журналистически жанрове (новина, репортаж, интервю и др.)


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• общи познания за съвременната българска преса.

• мотивираност за усвояване на умения за писане за медии.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Увод в историята и теорията на писането за медии Лекция 2

2 Жанрове и модели на българския периодичен печат Лекция 2

3 Жанрове и модели на всекидневниците. Дискусия върху примери от български всекидневници Дискусия 2

4 Жанрове и модели на културните седмичници Лекция 2

5 Жанрове и модели на списанията Лекция 2

6 Новините: Правила, принципи, практика Лекция 2

7 Местата на новините: събития, пресконференции, срещи, речи Лекция 2

8 Практикум: писане на новина Дискусия 2

9 Интервюто: специфики и практики Лекция 2

10 Практикум: вземане и писане на интервю Дискусия 2

11 Интервю за проблемна статия и за очерк/портрет Лекция 2

12 Проблемната статия Лекция 2

13 Очеркът/портретът Лекция 2

14 Редактиране на текстове в печатни издания Дискусия

15 Практикум върху редакционната работа във вестник Дискусия 2

Литература по темите:

Българската журналистика 160 години. Минало – настояще – перспективи, съст. З. Константинова, М. Петров, М. Дееничина, С., 2006.

Знеполски, Ивайло. Новата преса и прехода, С., 1997.

Кардоуни, Джон. Как се правят новините, С. ,1993.

Медии и преход, съст. Г. Лозанов, Л. Деянова, О. Спасов, С., 2000.

Панайотов, Филип. Вестници и вестникари, С., 2008.

Спасов, Орлин. Преходът и медиите. Политики на репрезентация, С., 2000.

Стайн, М. Л., Патърно, С. Ф. Изкуството на интервюто, С., 2007.

Хамилтън, Джон., Кримски, Джордж. Зад кулисите на вестниците, С., 2008.

Харкъл, Тони. Журналистиката. Принципи и практика, С., 2009.

Средства за оценяване:

1. Дискусия.

2. Курсова работа.