POLB503 Самостоятелна работа: Политически идеи

Анотация:

Самостоятелната работа е към курса от майнър програмата POLB500 Политически идеи. Състои се в разработването на критичен анализ на оригинален текст от изучаваните автори.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
проф. Евгений Дайнов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Учения за самостоятелна аналитична работа върху оригинални текстове.
Предварителни изисквания:
да е записан курса POLB500 Политически идеи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

вж. курса POLB500 Политически идеи.

Литература по темите:

вж. курса POLB500 Политически идеи.

Средства за оценяване:

качество на текста и на представянето му.