SODB518 Самостоятелна работа: общността като контекст на социалната работа

Анотация:

Социална работа

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р
доц. Харалан Александров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: