COMB534 Самостоятелна работа "Аудиовизуално творчество" - І част

Анотация:

Подготовка в областта на съвременната аудиовизуална комуникация. Запознаване и възпитаване на умения за водене на визуален разказ, работа с драматургия.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Михаил Мелтев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще

а)познават:

- принципите на визуалната композиция

- принципите на визуалния разказ;

б) умеят

- да водят визуален разказ

- да поставят правилно акцента в кадъра;


Предварителни изисквания:
Добро ниво на овладяване на похватите на фотокомпозицията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Карайорданов, Георгил Кино и телевизионно операторско майсторство. С.:БНТ, 1999

- Лекционен курс от Аудиовизуално творчество, раздел "Принципи на фотокомпозицията".

Средства за оценяване:

•ДОКУМЕНТАЛЕН ФОТОРАЗКАЗ на тема: „Млад в BG”. Проектът съдържа:

? анотация – до 300 знака

? синопсис – до една страница

? фоторазказ - 15 до 20 фотоса

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "ПР": умения да се извежда положително PR послание; умение да се разказва с изображения; способност да се прилагат на практика визуалните композиционни похвати.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СПЕЦИАЛНОСТ "ЖУРНАЛИСТИКА:критичност на авторското послание; умение да се разказва с изображения; способност за прилагане на практика визуалните композиционни похвати.