COMB520 Проект "Журналистика и интернет"

Анотация:

Курсът се състои от изпълнение на задания в работа по групи.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Заданията се обновяват всяка година, като идеята е студентите да презентират своите тези като прилагат на практика умения и знания в изнасянето на лекция пред аудитория.
Предварителни изисквания:
Студенти с интереси в областите на масовите комуникации, маркетинга, социологията, икономиката, визуалните изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Заданията се обновяват всяка година.

Литература по темите:

.

Средства за оценяване:

1. Разследваща журналистика и електронно правителство.

2. Интернет без журналисти.

3. Публицистика в Интернет.

Работи се в групи от по 3-ма, максимум 4-ма души.