NPRN501 Средствата за масова комуникация и културата

Анотация:

Курсът е посветен на взаимното влияние на две свързани помежду си обществени явления – културата и СМК. Логиката в разкриване на последователното осмисляне на дисциплината се изгражда съобразно: І. Мястото на СМК в съвременното общество и техните характеристики. ІІ. Взаимодействие между културата и СМК. ІІІ.Масовостта като основен белег на съвременната култура.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

доц. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

теоретични знания за съвременните СМК, които оказват съществено влияние върху облика на културата

2) могат:

знания и компетентности за основните и утвърдени в живота аспекти на отношението “култура-СМК”, на произтичащите от него реални и теоретични проблеми


Предварителни изисквания:
Общи знания и умения в областта на медиите, речевото общуване, езиковата култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса по „СМК и културата”:

1. Културата в печатните издания – всекидневници, седмичници, месечници. Примери: вестник „Труд” и „Стандарт”, списание „L'Europeo”, „Грация”, "Biograph".

2. Печатните издания за култура. Примери: списание ЛИК,"Панорама", вестник „Култура”, списание „Проблеми на изкуството”.

3. Печатни издания със специализиран културен профил, по изкуства или по теми. Примери: Литературен вестник, списание „Съвременник”, филмовият каталог към СФФ, каталогът за Салона на изкуствата в НДК.

4. Как се прави анализ на едно и също произведение, написан за различните издания.

5. Държавни електронни медии. Културните предавания в БНТ. Примери: новинарски - сутрешният блок от 9 часа, специализирани – „Библиотеката” и „Кино по ноти”.

6. Държавни електронни медии. Културните предавания в БНР. Примери: Артефир, Часът на думите, Хайде на театър по „Христо Ботев”.

7. Разговорът за култура в големите частни телевизии, където липсват специализирани предавания. Примери: наградите „Оскар” по Нова телевизия и БТВ, Панаир на книгата.

8. Специализирани културни сайтове на български. Примери: списание „Пирон”, liternet, cinefish.

9. Класическата музика по радиото и телевизията. Примери: новогодишният концерт (от Виена и от НДК), фестивалите за джаз, европейският фестивал, бароковият, Русенските музикални дни.

10. Преминаването от едно изкуство в друго. Адаптации на литературни произведения за театър и кино, търсене на музика към филм, изобразителни кръстоски, радиотеатър. Примери: „Апокалипсис сега”, „Черният лебед”.

11. Как се отразява едно и също културно събитие в преса, радио, телевизия, за да стои различно.

12. Как да посрещнем гостуваща културна звезда в СМК. Примери: Марио Варгас Льоса, Орхан Памук, Монсерат Кабайе.

13. Как да направим портрет на български културен деец в СМК. Примери: Георги Господинов, Мариус Куркински, Камен Калев.

Литература по темите:

ще проследим:

1. страници за култура в преса - всекидневник, седмичник, специализирано издание

2. ТВ предавания за култура - в новинарски блок, в културен блок, риалини формат

3. радиопредаване за култура - в новинарски блок, общокултурно предаване, специализирано (вероятно музикално) предаване

4. сайтове за култура - особено литературни (примерно liternet.bg, slovoto.bg)

Средства за оценяване:

Практически задачи за оценяване:

1. анализ след гледане на клип от youtube по тема "Култура".

2. Проект: Предаването за култура, което бих направил, в избрано от мен СМК.