COMB528 Самостоятелна работа "Средствата за масова комуникация и културата"

Анотация:

Курсът цели да демонстрира, че студентите са разбрали преподаването на лекции и са подготвени самостоятелно да се занимават по темите, свързани с културата и СМК

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

доц. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите знаят как се прилага културата в СМК

Могат да се справят на базисно ниво, ако отидат на работа в културно предаване

• …………………………………………………………………………………..


Предварителни изисквания:
• студентите да имат познания в областта на културата и на изкуствата на базисно ниво

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Курсът е извънаудиторен

Литература по темите:

• Самостоятелно да проследят източниците по курса COMB102:

• 1. страници за култура в преса - всекидневник, седмичник, специализирано издание

• 2. ТВ предавания за култура - в новинарски блок, в културен блок, риалити формат

• 3. радиопредаване за култура - в новинарски блок, общокултурно предаване, специализирано (вероятно музикално) предаване

• 4. сайтове за култура - особено литературни (примерно liternet.bg, slovoto.bg)

Средства за оценяване:

1. Писмена задача - да се направи план-проект за отразяването в пресата и в електронните медии на избрано заедно със студентите културно събитие