CSTB579 Самостоятелна работа по принципи на цифровата фотография

Анотация:

Тази извънаудиторна форме на обучение е насочена към затвърждаване и разширяване на знанията и уменията, придобити в курса "Принципи на цифровата фотография“ Самостоятелно се подготвя сравнителен анализ на 10 цифрови фотоапарата (компактни, хибридни, огледално-лещови), пуснати в продажба през календарната година на изготвяне на работата. Списъкът на избраните за сравнение фотоапарати се предлага от студента и се съгласува с преподавателя. Сравнителният анализ се представя в MS Word формат (обем min 25 машинописни страници)

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Като на съответната аудиторна форма
Предварителни изисквания:
Прослушан курс: CSTB509 " Принципи на цифровата фотография

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Оценка на обектива – честотно-контрастна характеристика(ЧКХ, MDF –Modulation Transfer Function), остатъчни аберации, разделителна способност, фокусно разстояние (оптичен зум), светлинен отвор, наличие на асферични лещи и лещи от нискодисперсионно стъкло; ефективна светосила, система за ултразвуково почистване, системи за автофокусировка и определяне на осветеността, оптична или софтуерна стабилизация на изображението

Оценка на сензора – тип, геометрични размери и разделителна способност, формиране на цвета, ISO и цифров шум, охлаждане на сензора, кроп-фактор

Оценка на системата за визуализация – визьор, LCD дисплей; паралаксни и безпаралаксни системи; “live preview”

Оценка на управлението – възможност за ръчно задаване на режимите и приоритетите, баланс на бялото, bracketing mode; удобство на работа с апарата и лесен достъп до функциите му

Оценка на форматите за запис – RAW, TIFF, JPEG, видео

Литература по темите:

Baron, C., & Peck, D. (2003). The little digital camera book. Peachpit Press.

Eismann, K., & DUGGAN, S. (2004). REAL WORLD DIGITAL PHOTOGRAPHY, 2nd Edition. PEACHPIT PRESS.

http://www.dpreview.com/

http://www.digitalcamerareview.com/

http://www.imaging-resource.com/DIGCAM01.HTM

http://www.digitalcamerainfo.com/

Средства за оценяване:

Реферат

Защита реферат