PHOB317 Фотография на личности и персонажи

Анотация:

Kурсът разглежда проблемите и запознава студентите с особенностите на фотографията на личности и персонажи. В повечето случаи това са пополярни личности от различни сфери на живота и бизнеса. Всички с високи постижения в своята област, като политици, мениджери на големи компании, спортисти, артисти, певци и др. Целта на фотографията е не просто регистриране, а показването на човешкият дух и характер в един кадър. Ще се разгледа ролята на фотографа като автор, както и различните творчески подходи във фотографията на личности и персонажи.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

 Дилян Марков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. знаят: Основните правила при заснемане на личности и пресонажи. Познават целият фотографски процес и екипи. Знаят жанровите особенности и видове фотография на личности и персонажи.

2. могат: Да се справят с основните фотографски задачи и владеят основните правила за фотографиране на личности и персонажи както в студио, така и в интериор и есктериор.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения в основните фотографски жанрове и да познават специфичната терминология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Жанрови особенности и видове фотография на личности и персонажи. Според приложението на готовите фотографии бива, рекламна, лайфстайл фотография, PR фотография, фотография тип снимка за спомен, фотография за социалните мрежи.

2. Композиционни планове и тяхната изобразителност. Какво представляват, как се определят и какво характеризират.

Примери от световната практика за фотографии на личности.

3. Фотографската техника, камера и оптика и техните изобразителни възможности.

4. Светлината - основно изразно средство на фотографа.

- Промяна на светлината във вертикална посока.

- Промяна на светлината в хоризонтална посока.

- Основни положения на светлинният източник в пространството спрямо обекта на фотографиране.

5. Методи за определяне на експозицията при снимки с един и повече светлинни източници.

- При фотографии в студио,

- При фотографии на локация.

6. Класически светлинни схеми при фотография на личности в студио.

7. Творчески, не традиционни светлинни схеми при фотография на личности и типажи в студио.

8. Базови ситуации при фотография на личности в интериор.

- Комбиниране на налично и допълнително осветление.

- Използване на интериорните дадености в композицията на кадъра.

- Тонално подреждане на кадъра.

9. Фотографиране на личности и персонажи при естествено осветление.

- Естетически особенности на естествената светлината през различните части на деня при фотография на хора.

- Средства за контролиране и манипулиране на естествената светлина.

- “ Златен час” във фотографията.

10. Цветът или неговата липса, като изразно средство при фотогрфията на личности и персонажи.

11. Подготвителен етап при създаването на фотографии на личности.

- Зараждане на идея, събиране на екип, избор на среда.

12. Снимачен етап. Практически упражнения

- Избор на снимачна техника и осветление.

- Избор на светлинни схеми.

13. Оценяване на заснетият материал, избор на кадри и представяне на фотографският труд.

14. Довършителни дейности и манипулации.

- Цветови корекции, ретуш и обработка.

- Форматиране на избраните кадри.

15. Практически занимания – поставяне на конкретни задачи обхващащи различни етапи от процеса на създаване на фотография на личности и персонажи.

Литература по темите:

Беседи за фотографското майсторство - Лидия Дико

Портретна фотография - Панайот Бърнев

Художествена фотография - Васил Кацев

Изкуствено осветление във фотографията - Ян Шмок

Фотограия.Техника и изкуство - Е.Хокинс, Т.Ейвон

Експозиция в фотографии – Л.Гонт

Обективите като изобразително средство - Вернер Вурст

Фотография- Е.Митчел

Beauty Shots - Alex Larg, Jane Wood

People photography - Urs Tillmanns

Advertising Photography - Urs Tillmanns

Special Effects Photography- David Daye

Studio Portrait Photography -Jonathan Hilton

Professional Lightting Technique – Jost J. Marchesi

Still Life – Roger Hicks, Frances Shultz

Средства за оценяване:

Активно участие при решаването на поставените задачи.

Теоретична подготовка