PHOB539 Самостоятелна работа "Студиен портрет"

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите със спецификите на портретната фотография. Изучва се снимането при естествени светлинни условия, както и основните схеми при снимане с изкуствено осветление. Отделено е специално внимание на позирането и езика на тялото, както и на компютърната обработка на изображението

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

доц. Динамир Предов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основите на портретната фотография. Те научават как да използват естественото осветление, а така също и основите на студийното осветление.

• 2) могат:

• Да се справят с основни фотографски задачи при снимането на портрет.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

средно образование и елементарни познания по фотографияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Фотографско оборудване

Фотокамери

Обективи

2 Фотографско оборудване

Фотофилми и цифрови носители

Фотопринадлежности

3 Студийно осветление

Основи на светлинната конструкция

Осветителни тела и аксесоари

4 Студийно осветление

Определяне на експозицията.Цветен баланс

5 Студийно осветление

Базови светлинни схеми

6 Снимки при естествена светлина

Светлинни условия и избор на място

7 Снимки при естествена светлина

Отражатели, дифузьори, портативни светкавици

8 Композиция

Разпределяне на картинното пространство.Правило на третините

9 Композиция

Гледна точка.Дълбочина на рязко изобразяваното пространство

10 Няколко лесни правила за подчертаване на основния обект.Преден и

заден план.Използване на различни обективи

11 Пози и експресивност

Наследството на художниците

12 Пози и експресивност

Предварително планиране

Основни пози и варианти

13 Изработване на окончателните фотографии

Класически технологии

Цифрови технологии

14 Фотографско творчество

Класически колажи

Цифрови техники

15 Световни майстори на портрета

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

На български език

1. Беседи за фотографското майсторство - Лидия Дико

2. Да фотографираме без грешка - Курт Фритче

3. Диапозитивите в практиката - Ян Шмок

4. Загадките на фотопроцеса - В.Симеонов

5. Изкуствено осветление във фотографията - Ян Шмок

6. Научна Фотография - Янка Кюркчиева

7. Обективите като изобразително средство - Вернер Вурст

8. Обща фотография - първа и втора част - Янка Кюркчиева

9. Портретна фотография - Панайот Бърнев

10. Проявяване - Норберт Гьопел

11. Фототрикове - Алфред Улман

12. Художествена фотография - Васил Кацев

13. Цветна фотография - Янка Кюркчиева

14. Как се правят хубавите снимки – Питър Бъриан, Роберт Капуто

Поредица за фотолюбителя

1. Копиране на снимките - Вл.Киперов

2. Репродукционна фотография - Константин Кемерджиев

3. Техника на фотоувеличението - Живко Арабов

4. Фотографика - Вл.Киперов

На руски език

1. Фотография.Техника и изкуство - Е.Хокинс, Т.Ейвон

2. Увеличение фотоснимка - Р.Ресинг

3. Фотографирование живой природы - К.Престон - Мефем

4. Експозиция в фотографии - Л.Гонт

5. Фотография- Е.Митчел

6. Творческая фотография -Сергей Морозов

7. Творческие методы печати в фотографии - Г.Вудхед

8. Въведение в художественую фотографию - А.Панфилов

9. Ретуш - когда и как - Карл Сютерлин

10. Репродуцирование слайдов - Д.Лутоверь

11. Особые приемы фотографии - Б.Плушников

12. Фотосъемка движения - Д.Морли

13. Изкуство цветной фотографии - Джон Хеджкоу

14. Фотография шаг за шагом - Майкъл Ленгфорд

На английски език

1. Beauty Shots - Alex Larg, Jane Wood

2. Interior Shots - Roger Hicks , Frances Shultz

3. People Photography - Urs Tillmanns

4. Advertising Photography - Urs Tillmanns

5. Special Effects Photography- David Daye

6. Nudes - Roger Hicks , Frances Shultz

7. Still Life - Roger Hicks , Frances Shultz

8. Studio Portrait Photography -Jonathan Hilton

9. Practical Photography – John Freeman

10. Professional Lighting Technique – Jost J. Marchesi

11. The Camerawise Guide To

Practical Photography - Roger Hicks

12. Personal Views – Lee Frosts

13. The Nude – Bruce Pinkard

14. Fashion Photography Now – Catherine Chermayeff

Средства за оценяване:

Курсови проекти