PHOB101 Практико-приложни аспекти във фотографията

Анотация:

Курсът има за цел методично и последователно да запознае студентите с практическото приложение на фотографската техника и фотографските приьоми, при визуализацията на идеи.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

гл. ас. Енчо Найденов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите ще са запознати с повечето фотографски термини и понятия, ще знаят практическото приложение на техническите средства и как те влияят върху визуализацията на идеята.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са запознати с основните понятия и термини в областта. Да имам базисните технически умения при заснемането на кадри и боравенето с фотографска техника.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Място и роля на фотографията днес.

2. Фотографски материали.

3. Фотографска техника.

4. Експозицията във фотографията.

5. Дълбочина на рязко изобразяемото пространство.

6. Цвят, цветопредаване и цветна температура.

7. Светофилтри – видове, предназначение.

8. Композиция и линия. Основни правила.

9. Смислов и изобразителен център на кадъра.

10. Теория на светлината.

11. Видове светлинни източници.

12. Електронна светкавица, особености и предимства.

13. Използване на особеностите на формата, обектива и осветлението.

14. Работа с естествено и изкуствено осветление.

15. Видове снимачни обекти – метал, стъкло, дърво.

Литература по темите:

Диапозитивите в практиката - Ян Шмок

Обективите като изобразително средство - Вернер Вурст

Научна Фотография - Янка Кюркчиева

Портретна фотография - Панайот Бърнев

Художествена фотография - Васил Кацев

Фотограия.Техника и изкуство - Е.Хокинс, Т.Ейвон

Експозиция в фотографии - Л.Гонт

Фотография- Е.Митчел

Фотосъемка движения - Д.Морли

Beauty Shots - Alex Larg, Jane Wood

Interior Shots - Roger Hicks , Frances Shultz

People photography - Urs Tillmanns

Advertising Photography - Urs Tillmanns

Special Effects Photography- David Daye

Studio Portrait Photography -Jonathan Hilton

Средства за оценяване:

Междинен тест