PSYB139 Проект: мозък и поведение

Анотация:

Психология

Преподавател(и):

проф. Ивайло Търнев  д.н.
гл. ас. Иво Попиванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: