PSYB555 Биологична психология

Анотация:

Психология

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р
гл. ас. Иво Попиванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: