PSYB525 Практика: Участие в експерименти - Ічаст

Анотация:

Студентите се запознават с експерименталните изследвания, провеждани в департамент 'Когнитивна наука и психология'. Участват в експерименти, провеждани в Лабораторията по експериментална психология, Лабораторията по ползваемост, Лабораторията по невронауки, Лаборатория по детско развитие.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Евгения Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Познания за експерименталните парадигми, използвани в психологията.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Участие в поне 7 експеримента, провеждани в Лабораторията по експериментална психология, Лабораторията по ползваемост, Лабораторията по невронауки.

Литература по темите:

Станович, К. (2010). Нека мислим правилно за психологията. Изток-Запад.

Средства за оценяване:

За успешното завършване на курса се изисква участието в поне 7 експеримента.