VIPB223 Проект за серия пропагандни плакати

Анотация:

• Студентите се запознават с основните идеологии и направления в развитието на пропагандата.

• Проследяват се важни тенденции и акценти в исторически и съвременен план.

• Съпоставят се емблематични примери между световния и българския пропаганден плакат.

• Посредством визуален материал се анализират и конкретизират главните аспекти в пропагандния плакат на ХХ век - нацистки, съветски, американски, българския и др.

прочети още
Плакат и рекламен дизайн

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Завършилите курса студенти се запознават теоритично с основните пропагандни течения на ХХ век.

• Получават се задълбочени подготовка и умения относно типографията и шрифтовите стандарти.

2) могат:

• Самостоятелно да разпознават и анализират спецификата и същността на пропагандния плакат в различните му течения и школи.

• Самостоятелно да създават проекти за плакати и серии от графични продукти с функционална насоченост.

• Получените познания се прилагат практически в разработваните задачи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интереси в областта на плаката, графичния дизайн и визуалната култура.

• Боравене със специализирани програми и софтуер за създаване на рекламна графика.

• Рисувални и технически умения в проектирането.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Проект за пропаганден плакат „Антитероризъм“

2. Писмен анализ на конкретен пропаганден плакат

3. Проект за пропаганден плакат „Избери България / българското“

4. Писмен анализ на конкретен пропаганден плакат

5. Проект за пропаганден плакат „Превъзходство / черен ПР“

6. Писмен анализ на конкретен пропаганден плакат

Литература по темите:

• „Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

• „Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

• ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

• „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

• „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

• „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

• „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

Средства за оценяване:

ТО1 - Проект

ТО2 - Проект

ТО3 - Конферанс