VIPB592 Проект: Живописен етюд - І част

Анотация:

• Да провокира осмисляне и развитие на познанието за композицията в изобразителното изкуство.

• Да провокира търсене и прилагане на разглежданите в курса методи и средства за развиване на творческите възможности и прилагането им в професионалната работа.

• Да убеди студентите, че раждането на творчески идеи е свързано с редица психологически предпоставки, които те трябва да изградят съзнателно.

• Да разработват умения за импровизации и нестандартно мислене.

• Разширява технологичните умения в областта на изкуствата.

прочети още
Плакат и рекламен дизайн

Преподавател(и):

доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Философия на композицията – основа на изобразителните изкуства.

• Факторите, влияещи на творческото въображение.

• Да рисуват с нестандартни средства.

2) могат:

• Да боравят с видовете композиции.

• Да импровизират във време и място.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат елементарни познания и умения по рисуване.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Курсът е разделен на две части :

• По време на семестъра – 15 часа (обучение и подготовка на проекта)

• Интензивна част – 15 часа в рамките на 10 дни.(изпълнение на проекта на терен)

ПЪРВА ЧАСТ:

1. Въвеждане в понятието ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗКУСТВО.

2. Представяне на видове подобни изкуства.

3. Работа с текстови материал.

4. Работа с живописен материал.

5. Работа с графичен материал.

6. Работа с пластичен материал.

7. Смесени техники.

8. Специфика на колажа като изкуство.

9. Избор на форма на изказ.

10. Философия на идеята.

11. Изработване на варианти на проекта.

12. Избор на окончателен проект.

13. Макетиране на проекта.

14. Анализ.

15. Комисия за реализация.

ВТОРА ЧАСТ:

1. Избор на терен.

2. Усвояване на терена.

3. Конструиране на идеята.

4. Реализиране.

5. Представяне и документиране.

6. Оценка на събитието.

Литература по темите:

Каталози на известни автори по темата.

Средства за оценяване:

4. Форми на обучение /по теми/ - практика на терен.

5. Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/. – 100% работа на терен.

.

6. Форми на оценка: / - Участие в изложба на НБУ.

- Семестриална оценка..

7. Дата на провеждане на текущия контрол.

8. Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване.

Най важният критерий е – чрез курсовата работа на студента, усещане за разбиране на материята.