VIPB590 Проект: Стилизация и орнамент

Анотация:

Проектите разработени по време на сeместъра в този курс имат за цел цел да развият и усъвършенстват у студентите творческо мислене, богато въображение и обща графична култура. Курсът представлява разработването на конкретен проект в областта на стилизираните форми и орнамент. Задачата е свързана с изграждането на характерни флорални и животински стилизации , както и композирането им във фризова форма. В резултат на изпълненият проект студентите ще намерят приложението на орнамента и стилизацията в графичния дизайн.

• Обучението в курса предполага и постоянно интерактивно проучване по темата, за което електронната платформа е неразделна част от тематичния му план. (Moodle)

прочети още
Плакат и рекламен дизайн

Преподавател(и):

проф. Екатерина Русинова-Христова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• за историята и развитието на стилизацията и орнаментиката в различни исторически периоди и райони;

• за връзката между стилизираната форма и изграждането на запазен знак/лого;

• за приложението на стилизацията и орнаментите в съвременния графичен дизайн;

2) могат:

• да създават стилизирани растителни и флорални елементи по подобие на класически примери от различни епохи и райони;

• да създават собствени стилизирани елементи и орнаменти;

• да прилагат и използват , създадените стилизирани елементи и орнаменти в конкретни проекти за тотал графичен дизайн на продукт;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интерес към орнаментиката и стилизацията на флорални и животински форми;

• Интерес към графичния синтез в графичния дизайн;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Trilling, James. Ornament. A Modern Perspective. Samuel and Althea Stroum Book, 2003.

• Vanve, EMary.A. Architectural decoration and ornament. Vance Bibliographies, 1981

• Trilling, James. The Language of Ornament. Thames & Hudson, 2001

• Merne, John G.. A Handbook of Celtic Ornament. Dover Publications, 2002.

• Jones, Owen. Ornament. The Grammar of Ornament. New York, Courier Dover Publications, 1987.

• Fenn, Amor. Abstract design and how to create it. New York, Courier Dover Publications, 2010.

Допълнителна литература:

• Alan Fletcher, The art of looking sideways

• Alan Fletcher, Beware wet paint

• Paul Rand, A designer's art

• Robert Bringhurst, Elements of typographic style

• Michael Johnson, Problem solved

• Michael Evamy, Logo

• Beryl McAlhone, A Smile in the Mind

• Per Mollerup, Marks of Excellence: The History and Taxonomy of

Trademarks

• Friedrich Friedl, Nicolaus Ott, Bernard Stein, TYPO

• Ellen Lupton, Design Writing Research

• Ellen Lupton, Thinking with Type

• Ellen Lupton and Jennifer Cole Phillips, Graphic Design: The New Basics

• Sean Adams, Masters of Design: Logos & Identity

Средства за оценяване:

TO1 - Проект

ТО2 - Проект

ТО3 - Конферанс