VIPB589 Проект: Шрифт - І част

Анотация:

•Въведение в историята на шрифта, калиграфията и типографията.

•Придобиване на основни познания по основни поропрции и взаимоотношения на отделните съставни елементи на шрифтовия знак, на отношенията между отделните знаци както графично, така и в план обща композиция.

•Придобиване на базисни умения за проектиране на рационален шрифт от гротесков тип.

•Усвояване на принципите на приложение на шрифта в графичния дизайн и значимостта на неговата роля.

прочети още
Плакат и рекламен дизайн

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•История и развитие на шрифта, калиграфията и типографията

•История и развитие на славянските шрифтове - глаголица

•Основни принципи на проектиране на рационален шрифт – главни, редовни, цифри и допълнителна гарнитура

2) могат:

•Да проектират рационален шрифт от гротесков тип – главни, редовни, цифри и допълнителна гарнитура

•Професионално да кирилизират шрифтове на база латиница

•Да прилагат получените знания в областта на графичния дизайн
Предварителни изисквания:
•Интереси в областта на шрифта, калиграфията и типографията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Обща история на писмото и шрифта.

2.Капиталис монументалис – съвършенство на главните букви.

3.Обща история на типографията.

4.Историческо развитие на славянските шрифтове – глаголица.

5.Теория на калиграфията.

6.Видове калиграфия – европейска, азиатска, арабска.

7.Запознаване с принципите на построяване на гротеска и конструиране на главни букви от шрифта.

8.Междубуквено и междуредово разстояние, разрядка.

9.Създаване на класическа и свободна композиция на базата на готеска.

10.Проектиране на приложна задача с гротеск – принципи, композиция.

11.Основни принципи на блока, конструиране на главни, редовни и цифри.

12.Проектиране на приложна задача с блок – принципи, композиция.

13.История на пишещите материали и повърхности.

14.Практически занятия по калиграфия – методи и основни принципи.

15.Видове дигитални шрифтове – характеристики и употреба.

Литература по темите:

•„Шрифтът през вековете“ – автор Васил Йончев

•„Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

•„Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

•ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

•„Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

•„Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

•„Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

•„Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

Средства за оценяване:

Конферанси

Изпитни задачи