MODB554 Проект: Конструиране на облекло I част

Анотация:

ПРОЕКТЪТ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПОКАЖЕ КАК СТУДЕНТИТЕ ПРИЛАГАТ ПОЛУЧЕНИТЕ ЗНАНИЯ ПО КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО. В КРАЯ НА СЕМЕСТЪРА ВСЕКИ СТУДЕНТ ПРЕДСТАВЯ ЕДИН ПРОЕКТ НА ОБЛЕКЛО, ЗА КОЙТО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ КОНСТРУКЦИЯ И ДА ГО ИЗРАБОТИ В МАТЕРИАЛ.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят да конструират и моделират облекло.

2. Могат да изработят цялостен дизайн - проект в материал
Предварителни изисквания:
УСПЕШНО ПРЕМИНАТ КУРС ПО КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ.

2. ИЗЧЕРТАВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА.

3. ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТА В МАТЕРИАЛ.

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

Практическа разработка - 100%