BAFB552 Самостоятелна работа: Мениджмънт

Анотация:

Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: