CINB560 Проект:"Импресии"

Анотация:

Проектът има за цел да изгради умения и да постави студентите в условията на реална снимачна дейност с каквато биха се сблъскали в своята ежедневна практика на кино и ТВ творци. Следвайки пълната последователност на кинематографичния процес от идеята през създаването на сценарий, снимачен календарен план, самия процес на заснемане и се стигне до постпродукцията и готовия филмов продукт.

Импресията като художествена форма дава свобода при подбора на изразни средства.

За успешно защитаване на проекта студентите трябва да представят: анотация на импресията, уточнителни фотоси от местата на снимките, примерно писмо за получаване на разрешение за снимане, календарен снимачен план, заявка за необходимата техника, а след това да демонстрират готовия филмов продукт и в устна форма да защитят използваните творчески решения

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят

Как да подбират необходимата техника и как да следват последователността в която се създава художественото произведение

2. Могат

Подбират подходящи сюжети, да подготвят снимачния процес, да се справят с организирането на снимките. Да боравят с кино и видео техника, да изграждат грамотно изобразително решение – в техническо и творческо отношение


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Импресията трябва да се състои от четири миниатюри-епизода

1 епизод, описание на място

2 визуален анализ - за човек или група хора /живи същества – домашни любимци, диви животни/

3 епизод с развитие във времеви отрязък

4 епизод импресия със ситуация