CINB008 Филмов анализ

Анотация:

Студентите ще умеят да анализират на художествено произведение спрямо критериите, заложени от самия автор.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

преп. Ангелина Василева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Видове анализ на кинотворба, критерии за анализ, структура на анализ.

2) могат:

да анализират причините за появата на дадено течение, стил или творба.


Предварителни изисквания:
Най-общи познания в областта на изкуствата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1). Видове анализ на кино творба

2). Екранизацията

3). Киното на Андрей Звягинцев

4). Киното на Ларс Фон Триер

5). Киното на Ашгар Фахради

6). Американско военно кино (военните филми на Копола, Кубрик, Чимино)

7). Киното на Майкъл Ханеке

8). Киното на Майк Ли

9). Серия „Матрицата“, филмът „Генезис“

10). Киното на Милош Форман

11). Чешката Нова вълна: киното на Менцел, Пасер, Форман, Хитилова

12). Киното на Бунюел

13). Киното на Тарковски

14). Киното на Бергман

15). Киното на Еторе Скола

Литература по темите:

1). Видове анализ на кино творба

Bowser, Eileen. The Transformation of Art Charles Scribner's Sons, 2000.

2). Екранизацията

Russell T. Clement. Four Artists . Greenwood Press, 1996.

3). Киното на Андрей Звягинцев

Andreas Huyssen, Twilight Memories: Marking Time in a Culture of Amnesia, Routledge, 1995.

4). Киното на Ларс Фон Триер

Ratcliff, Carter. The New Informalists, Art News, v. 68, n. 8, December 1969

5). Киното на Ашгар Фахради

Sass, Louis A. (1992). Madness and Modernism: Insanity in the Light of Modern Art, Literature, and Thought. New York: Basic Books

6). Американско военно кино (военните филми на Копола, Кубрик, Чимино)

Художествена американска литература от периода 1945 – 1972 (Хелър, Вонегът, Керуак, Гинзбърг)

7). Киното на Майкъл Ханеке

Ihab Hassan in Lawrence E. Cahoone, From Modernism to Postmodernism: An Anthology, Blackwell Publishing, 2003.

8). Киното на Майк Ли

Steven Best, Douglas Kellner, The Postmodern Turn, Guilford Press, 1997

9). Серия „Матрицата“, филмът „Генезис“

Lee Oser, The Ethics of Modernism: Moral ideas in Yeats, Eliot, Joyce, Woolf and Beckett (Cambridge University Press, 2007); F.J. Marker & C.D. Innes, Modernism in European Drama: Ibsen, Stringdberg, Pirandello, Beckett; Morag Shiach, "Situating Samuel Beckett" pp234-247 in The Cambridge Companion to the Modernist Novel, (Cambridge University Press, 2007); Kathryne V. Lindberg, Reading Pound Reading: Modernism After Nietzsche (Oxford University Press, 1987); Pericles Lewis, The Cambridge Introduction to Modernism (Cambridge University Press, 2007).

10). Киното на Милош Форман

Новак, Ян. Форман, Милош. Повратна точка. (автобиография на Милош Форман), 1999г, София, „Анубис“

11). Чешката Нова вълна: киното на Менцел, Пасер, Форман, Хитилова

Новак, Ян. Форман, Милош. Повратна точка. (автобиография на Милош Форман), 1999г, София, „Анубис“

13). Киното на Бунюел

Кариер, Жан-Клод. Бунюел, Луис. „Автобиография“, 2007, „Колибри“, серия „Амаркорд“

14). Киното на Бергман

Marsha Kinder: The Reconstruction of National Identity, University of California Press, 1993

15). Киното на Еторе Скола

Frascina, Francis, and Charles Harrison (eds.). Modern Art and Modernism: A Critical Anthology. Published in association withThe Open University. London: Harper and Row, Ltd. Reprinted, London: Paul Chapman Publishing, Ltd., 1982.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30%

УСТЕН ИЗПИТ 20%