CASB905 Самостоятелна работа "Режисьорски сценарий"

Анотация:

Кино и телевизия

Преподавател(и):

 Николай Илиев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: