VACB541 Проект: Дигитално интерпретиране на визуалното пространство

Анотация:

Графичен дизайн

Преподавател(и):

 Мария Койчева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: