APLB648 Проект: Социална антропология

Анотация:

Антропология

Преподавател(и):

проф. Васил Гарнизов  д-р
проф. Пламен Бочков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: