OOOK176 Култура и философия на насилието

Анотация:

• Курсът разглежда темата за насилието в перспективата на практическата философия, философията на културата и философската антропология;

• Цел на курса е разглеждането на определен брой философски идеи през специфичната проблематика, възникваща около присъствието на насилието в човешката култура.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• познават философско-концептуалните аспекти на разглеждането на проблема за насилието в европейската култура;

2) могат:

• да работят с философски текстове и да извършват философски анализ на понятия и проблеми.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Увод. Насилието като културен и социален феномен. История на насилието. Философия на насилието.

Насилие и общество.

Насилие и религия.

Насилие и въображаемо.

Насилие и ежедневие.

Насилие, власт, (само)дисциплина.

Легитимност и насилие.

Съпротива, бунт, насилие.

Война, жертви, насилие.

Репресия и култура.

Инстинкт и насилие.

Наслада и насилие.

Насилието в художественото изкуство.

Литература по темите:

• Платон, Държавата, С. 1981.

• Платон, Закони, С. 2006.

• Аристотел, Политика, С.1995.

• Вернан, Ж.-П. Мит и мислене при древните гърци, С. 1998.

• Вернан, Ж.-П. Индивидът, смъртта, любовта,С. 2004.

• Браун, П., Светът на късната античност, С. 1999.

• Тома от Аквино, Сума на теологията, част I,ІІ-І,ІІ-ІІ, С. 2003-2009.

• Делюмо, Ж., “Страхът в Западния свят”, С. 2002.

• Хьойзинха, Й., Залезът на Средновековието, “Панорама”, 2002.

• Макиавели, Избрани съчинения, С. 1985.

• Мишел Монтен, Опити, С. 1974-1975, 3 тома.

• Томас Мор, Кампанела, Утопия. Градът на слънцето, С. 1984.

• Елиас, Н., Относно процеса на цивилизация, С., 1999-2000.

• Томас Хобс, Левиатан, С. 1970.

• Шарл дьо Монтескьо, За духа на законите, С. 1984.

• Кант, Към вечния мир, С. 1993.

• Хегел, Философия на правото, С. 2000.

• Карл Шмит, Понятието за политическото, С. 2008.

• Хана Аренд, Насилие и политика, С. 2007.

• Херберт Маркузе, Ерос и цивилизация, С. 1993.

• Жорж Батай, Еротизмът, С. 1993.

Средства за оценяване:

тест 1 и 2