CSTB111 Проектиране с векторна графика

Анотация:

Целта на дисциплината e усвояване на фундаментални знания за използване на растерните графични системи за създаване и обработка н а висококачествени цифрови изображения.

Разглеждат се основните принципи и изисквания при сканиране на изображения и последващата им обработка за прецизиране на цветовият баланс, контрастност и отчетливост на изображението. Специално внимание е отделено на цветовите модели използувани за визуализация върху екран или за отпечатване, а също така и при подготвяне на изображението за прехвърляне в графична система за векторна графика или в програма за предпечатна подготовка. Дефинирани са изискванията при цветоотделяне на материали за отпечатване и настройката на съответните параметри. B резултат специалистите придобиват основни умения и навици да използват софтуерните средства и съответната хардуерна периферия за обработка на графика в различни области на материалната и духовна сфера: образование и култура, реклама и маркетинг, забавление и др.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

доц. Панчо Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните принципи и изисквания при сканиране на изображения и последващата им обработка за прецизиране на цветовият баланс, контрастност и отчетливост на изображението.

цветовите модели използувани за визуализация върху екран или за отпечатване, а също така и при подготвяне на изображението за прехвърляне в графична система за векторна графика или в програма за предпечатна подготовка.

принципите за при цветоотделяне на материали за отпечатване и настройката на съответните параметри

2) могат:

придобиват основни умения и навици да използват софтуерните средства и съответната хардуерна периферия за обработка на графика в различни области на материалната и духовна сфера: образование и култура, реклама и маркетинг, забавление и др.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ

1. Разработване на елементи за създаване на помощни учебни материали:

1.1. Разработване на комплект бутони за мултимедийни приложения

1.2. Разработване на комплект графични елементи за онагледяване на обучението

2. Разработване и изпълнение на графичен дизайн на корици:

2.1. Корица на детска книжка

2.2. Корица за светско списание

2.3. Корица на учебник

3. Разработване и изпълнение на графичен дизайн на опаковки:

3.1. Кутия бонбони

3.2. Етикет на бутилка вино

3.3. Етикети за бирена бутилка

3.4. Стек за бира

3.5. Кутия за бутилка вино

3.6. Опаковка за козметична серия

4. Разработване и изпълнение на поздравителни картички:

4.1. Колекция великденски картички

4.2. Колекция картички за рожден ден

4.3. Колекция хумористични картички

5. Разработване и изпълнение на графичен дизайн на плакати:

5.1. Плакат за филм

5.2. Плакат за политическо събитие

5.3. Театрален плакат

5.4. Плакат за промоция на рок група

5.5. Плакат на Художествена галерия

6. Разработване и изпълнение на графичен дизайн на ценни книжа:

6.1. Разработване на дизайн на застрахователна полица

6.2. Колекция пощенски марки

6.3. Дизайн на служебна карта

7. Разработване и изпълнение на графичен дизайн на рекламни материали:

7.1. Реклама на хардуерна и софтуерна фирма

7.2. Реклама върху автобус

7.3. Рекламен календар

7.4. Рекламна дипляна на туристическа фирма

8. Разработване и изпълнение на рекламни материали за заведения:

8.1. Колекция подложки за бира

8.2. Подложки за чинии в пицария

8.3. Папка за меню

9. Разработване и изпълнение на графичен дизайн на фирмен знак:

9.1. Фирмен знак на анимационно студио

9.2. Фирмен знак на рекламна фирма

9.3. Фирмен знак на организация за следдипломно обучение СДО

9.4. Фирмен знак на школа за източни бойни изкуства

10. Разработване и изпълнение на информационни материали:

10.1. Комплект пиктограми за хотел

10.2. Комплект пиктограми за учебно заведение

10.3. Указание за използуване на продукт

11. Разработване и изпълнение на интериорни решения:

11.1. Дизайн на сцена за конкурс

11.2. Дизайн на сцена за рок концерт

11.3. Дизайн на сцена за научна конференция

11.4. Дизайн на бар на бирария

12. Разработване и изпълнение на екстериорни решения:

12.1. Витрина на оптически магазин

12.2. Реклама върху калкан на сграда

12.3. Дизайн на автобусна спирка

Средства за оценяване:

Работейки самостоятелно със съответната специализирана литература, препоръчана от преподавателя, студентът разработва реферат по зададената тема и работен план, за създаването на съответният продукт - оценява се съдържателната част, отразяваща знанията на студента по зададената тема;

Детайлно печатно оформление на отделните елементи от работният план с описание на използваните функции на графичният редактор - оценява се прецизността на изпълнението;

Създаване на краен продукт (илюстрация на Photo Shop) по разработеният работен план, представящ зададената тема и неговата защита - оценяват се художествените характеристики на разработения продукт.

Трите оценки имат равни тегла в крайната оценка на резултата от работата на студента - завършения приложен графичен продукт.