PHOB410 Работа с конвертиращ софтуер

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Запознаване и обучаване на студентите с методите и техниките за компютърна обработка на фото изображение посредством PC снимано в RAW формат и конвертирането му в TIFF, DNG или JPEG на базата на приложната програма PhotoShop. Това произтича от нуждите на студентите да знаят и да умеят как да използват възможностите на изучаваната компютърна програма в конкретната им работа като фотографи.

Провеждат се лекционни и практически занятия, които взаимно се преплитат. Лекционният материал е последван от непосредствен практически семинар – упражнение. Прави се с цел по-качествено усвояване на предадения теоретичен материал.

Отделно студентите участват в семинарни занятия, в които индивидуално или по групи композират по зададена тема. (Понякога студентите сами оценяват работата на колегите си.)

Възлага се задължително 1 курсова работа по определена тема, която студентите подготвят вкъщи.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

 Кирил Ковачев  
доц. Динамир Предов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви са възможностите на изучаваната графична програма за конвертиране за фотографски изображения.

• Що е слой, маска, селекции, цветови канал, филтър и др. ключови понятия за PhotoShop;

• Какви са възможностите за фоторетуширане с цел художествена фотография – пейзажни, портретни техники и др;

• Какви са най-често използваните специални ефекти и техники.

2) могат:

• Да ползват уверено възможностите на изучаваната графична програма за конвертиране през(PhotoShop);

• Да рисуват и композират с компютър;

• Да проектират и създават фотоколажи;

• Умело да боравят с техниките за подобряване на цвета и тоналността.

Горните умения студентите биха могли да прилагат в университета, офиса, института, работното място с висока степен на компетентност.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• Начална компютърна грамотност;

• Творчески умения и нагласи;

• Известен практически опит и интерес в тази насока.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Тема: Най важните неща за Camera raw

Семинар: Основни инструменти Лекция

Практическо занимание 1ч.

1ч.

2 Тема: Най-важните корекции

Семинар: Баланс на бялото и Експозиция Лекция

Практическо занимание 1ч.

1ч.

3 Тема: Най-важните корекции.

Семинар: Кларити и контраст Лекция

Практическо занимание 1ч.

1ч.

4 Тема: Фоторетуширане.

Семинар: Ретуширане на фотографии. Лекция

Практическо занимание 1ч.

1ч.

5 Тема: Най-важните корекции

Семинар: Отсраняване на хроматични аберации и винетиране Лекция

Практическо занимание 1ч.

1ч.

6 Тема: Най-важните корекции

Семинар: Изправяне на сгради и корекция на небето Лекция

Практическо занимание 1ч.

1ч.

7 Тема: Просветляване и потъмняване на различни части от обекта. Контролна работа

2 ч.

8 Тема: Цветови корекции. Работа в групи 2ч.

9 Тема: Корекции от цифров фотоапарат.Черно-бяла фотография.

Семинар: Обработка на цифрови снимки.Упражнение върху готови фотографии. Лекция

Практическо занимание 1ч.

1ч.

10 Тема: Изостряне и изрязване на фотографии.

Семинар: Упражнение върху готови фотографии. Лекция

Практическо занимание 1ч.

1ч.

11 Тема: Ретуширане на лица. “Пластична хирургия”.

Семинар: Ретуширане на лица – основни техники. Лекция

Практическо занимание 1ч.

1ч.

12 Тема: Ретуширане на лица и коригиране на фигури. Работа в групи 2ч.

13 Тема: По задание работа върху фотографии. Контролна работа 2ч.

14 Тема: Специални техники.

Семинар: упражнение върху специални техники. Лекция

Практическо занимание 1ч.

1ч.

15 Тема: Фотопанорами Работа в групи 2ч.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Цифрова фотография с Photoshop CS, Скот Келби Софт Прес, 2008.

• Цифрова фотография с Photoshop CS, Скот Келби Софт Прес, 2004.

• Adobe Photoshop CS5, официално ръководство, Софт Прес, 2011.

• Adobe Photoshop CS4, официално ръководство, Софт Прес, 2009.

• Adobe Photoshop CS3, официално ръководство, Софт Прес, 2007.

• Adobe Photoshop CS2, официално ръководство, Софт Прес, 2005.

• Adobe Photoshop CS, официално ръководство, Софт Прес, 2004.

• Adobe Photoshop 7.0, официално ръководство, Софт Прес, 2003.

• Adobe Photoshop 6.0, официално ръководство, Софт Прес, 2001.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Photoshope Artistry /Майсторски клас за фотографи, компютърни и медийни художници/, Бари Хейнз, Уенди Кръмплър, ИнфоДАР, 2000.

• Photoshop 6 – трюки и эффекти, Гурский, Корабельникова, ПИТЕР, 2001.

• Adobe Photoshop 6.0, Web дизайн, Михаел Баумгарт, СофтПрес, 2001 г.

• Периодика на различни списания за дизайн и обработка на изображения: .Net, MediaDesign, ProGRAFICA и др.

Средства за оценяване:

Курсов проект, текущ контрол и контролна работа