PHOB416 Работа с голямо форматна камера

Анотация:

• Презентации и анализ на авторски фотографии – черно-бели, цветни снимки

• Запознаване с конкретни професионални проблеми и разработки

• Анализ на фотографски албуми с художествена и рекламна фотография

• Анализ на студентски работи

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

доц. Динамир Предов  д-р
 Валентин Киров  

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът цели студентите да обогатят познанията и да допълнят уменията си в практическата работа като фотографи.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения в областта на аналоговата фотография

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Лична презентация на преподавателя лекция 2

2 Широкоформатната камера – устройство и предназначение лекция 4

3 Практическо въведение в работата с широкоформатна камера лекция 4

4 Студийна фотография с широкоформатна камера – изправяне на перспектива, фотография с коригирана дълбочина на рязкост, портрет, групов портрет, фотография за рекламни цели упражнение 8

5 Екстериорна фотография с широкоформатна камера – архитектурна фотография

упражнение 8

6 Многократна експонация упражнение 4

Литература по темите:

• Албуми с художествена и рекламна фотография

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ТЕКУЩ КОНТРОЛ-50% КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ-50% ФИНАЛЕН ИЗПИТ-50%

УСТЕН ИЗПИТ

ТЕКУЩ КОНТРОЛ-50% КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ-50% ФИНАЛЕН ИЗПИТ-50%