PHOB413 История на световната фотографията - II част

Анотация:

Курсът по история на световната фотография запознава студентите със стиловете във фотографското изкуство през 20-ти век.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

 Лиляна Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се запознаят с опита на предишните поколения, ще придобият познания да различават стиловете във фотографското изкуство и да ги прилагат.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Дадаизъмът във фотографията

2. Сюрреализъм

3. Нова предметност

4. Концептуализъм

5. Отвъд реалността – субективизъм

6. Фотографията в съвременното визуално изкуство

7. Фотография и начин на живот.

8. Японска фотографска изразност.

9. Развитие на фотографското изкуство в САЩ.

10. Западноевропейска фотография.

11. Фотографията в Централна Европа.

12. Източноевропейско фотографско изкуство.

13. Българска възрожденска фотография.

14. Развитие на фотографското изкуство в България.

15. Съвременна българска фотография

Литература по темите:

THE HISTORY OF JAPANESE PHOTOGRAPHY by Anne Tucker, Yale University Press, March 2003;

A NEW HISTORY OF PHOTOGRAPHY, edited by Michael Frizot, Konemann Verlagsgesellschaft mbh, 1998;

Picturing Modernity, San Francisco Museum of Modern Art, 1998

Фотографията на 20. век, Музей “Лудвиг”-Кьолн, ICONS, Taschen GMBH 2001, “АЛИАНС-97” ООД, София, 2002

Изкуството днес, Буркхард Римшнайдер / Ута Грьозеник, ICONS, Taschen GMBH 2001, “Алианс 97” ООД, 2002

Петър Боев, Фотографското изкуство в България 1856-1944 година, ДИ Септември, София, 1983

Списания Apertute, Фото и видео, Фото и видео салон и др.

Сайтове и каталози на: Clio Awards Festival – Las Vegas, Cannes Lions International Advertising Festival - France, The Festival of Media – Valencia, Spain, Golden Drum – Portoroj Slovenia, London International Awards – England, Kiev International Advertising Festival – Ukraine, Ad Mall – Sofia, The European Awards for Creative Excellence – Eurobest.com

Spikesasia.com

Средства за оценяване:

Анализи на фотографски стилове

Практическо изпълнение

Тестове