THEM140 Театрална лаборатория за драматургично писане

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът е едносеместриален и има за цел да зададе на студентите познания в областта на драматургията и съвременните практики в писането за сцена

Курсът предлага знания в областта на театралната теория и история, които са необходими, за да могат студентите да създадат текст за сцена.

Предложеният курс е фокусиран върху основни имена в съвременната драматургия, в най-новите практики в сценичното писане.

Представят се основни жанрове и се работи практически в създаването на текстове заедно с изявени драматурзи.

На всеки от отделните жанрове е посветена отделна тема и специална лабораторна работа.

Освен това специално внимание е отделено и на спецификата на превода на пиеси и в този смисъл на специфичната работа на драматурга със сценичния изказ

Целта на курса е да даде на студентите основни знания и опит в писането за сцена в съвременните жанрове и непосредствени практически умения за работа в екип върху конкретен театрален проект.

• Акцент върху интер-дисциплинарността на съвременната театрална практика (театър – кино, театър – визуални изкуства, театър - медии и пр.)

• Лабораторна работа в дискусионна среда. Интерактивен и дискусионен принцип на организация на лабораторията.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

проф. Виолета Дечева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни имена в съвременната драматургия и в най-новите практики в сценичното писане основни понятия и фигури в тях

• основни парадигми в писането за театър

2) могат:

• да работят в екип върху конкретен театрален проект.

• Да разпознават основни драматургични структури

• Да създадат епизод

• Да осъществяват модерната връзка между теория и практика и да рефлектират върху съвременните проблеми в драматургична форма


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• върху основни понятия в театралната теория и практика на ХХ в.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Театралното пространство. Прагматика на театралното общуване. Драма и сцена. Модерната драма: теории.

Драматургично наследство и сценичен опит: драматургията в България

Актьорът и текстът за сцената. Видове драматургия и отношението образ-актьор. Характери. Жанр и характер. Отношение към метода на игра.

Персонаж и хор/хорови персонажи

Театралното представление. Видове представления. Пърформънс. Хепънинг. Аристотелева драматургия. Критическа традиция в драмата. Сцената в текста за сцена

Текстът за сцена и тялото. Предметът. Съвременни практики.

Сюжет. Избор на сюжет. Сюжетиране и композиция

Материал за текст. Избор на материал. Материал и сюжетиране. Еврипид. Шекспир. Брехт. Бекет. Макдона. Майорга. Примери

Конфликти. Типове конфликти в драматургията. Конфликт и структура на конфликта. Съвременни текстове и практики – Хайнер Гьобелс, Рене Полеш и пр.

Ситуация. Разработване на театрална ситуация. Видове драматургия на ситуацията

Театралният модернизъм и постмодернизъм. Режисьорската фигура. Интерпретация и деконструкция на пиесата. Работа на режисьора с автора-драматург. Практики

Композиция . Работа върху конкретна тема и проект

Конфликти. Типове конфликти в драматургията.. Работа върху конкретна тема и проект

Ситуация. Разработване на театрална ситуация. Видове драматургия на ситуацията Работа върху конкретна тема и проект

Работа на режисьор с автор-драматург върху конкретна тема и проект

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Пиеси

1. Ануи, Ж., Чучулигата

2. Бекет, С. В очакване на Годо, Щастливи дни, Не-аз, Краят на играта.

3. Бернхард, Томас, Видимото мами, С. 2004

4. Бернхард, Томас, Театралът, С.2003

5. Брехт, Б., Избрано. Пиеси, т.3., С.1984 и Купувачът на месинг, т.4

6. Брукнер, Ф., Заболяване на младостта. С. 2008

7. Ведекинд, Фр., Пробуждане на пролетта, С. 2003

8. Виткевич, Пиеси, С. 1993

9. Горки, М., На дъното, Еснафи

10. Дюренмат, Фр., Ромул Велики, Посещението на старата дама, Физици, Метеор.

11. Жари, Ал., Юбю. Юбю крал, Юбю рогоносец, Окованият Юбю, С.1996

12. Жьоне, Ж., Слугините

13. Ибсен, Х., Драми, С.1981

14. Ибсен, Х., Драми, С.2003

15. Илиев, К. Пиеси в 4 тома 2007

16. Йелинек, Елфриде, Драми., С., Рива, 2005

17. Йелинек, Елфриде, Няма нищо, С., Рива, 2006

18. Йонеско, Й. Плешивата певица. Носорозите

19. Йонеско, Й., Есета., в: Гестус, 1990/ 7-8, с.107

20. Йонеско, Й.,Въздушният пешеходец, Пиеси. За театъра., Леге Артист, 2007

21. Колтес, Ж.-Мари, В самотата на памуковите полета, Роберто Зуко

22. Кейн, Сара. Събрани пиеси. С. 2012, Алтера

23. Метерлинк, М., Вътре, Натрапницата, Смъртта на Тантажил, Пелеас и Мелизанда. В: ”Сврака на бесилката” и още 8 пиеси от класиците на белгийската драматургия Морис Метерлинк, Фернан Кромелинк, Мишел дьо Гилдерод. С.2002

24. Милър, А., Смъртта на търговския пътник, Цената, След грехопадението

25. Мюлер, Х., МашинатаХамлет, Поръчението

26. Мюлер, Х., Филоктет, Херакъл 5, хорация, Битката, Животът на Гундлинг, Фридрих фон Пройсен, Сънят Мечтата Викът Лесинг, Пустеещи брегове, Медеяматериал, Пейзаж с Аргонавти, С. 1989

27. Олби, Е., Случка в зоопарка, Кой се страхува от Вирджиния Улф, С.1972

28. Осбърн, Дж., Обърни се с гняв назад

29. Павлов, Константин. Пиеси. 2002. Жанет-45

30. Папазов, Б., Бяс, С. 2005

31. Пинтър, Х., Парникът, Завръщане у дома, Лунна светлина, С.1995

32. Пинтър, Х., Сутеренът, Гости на чай, Последна чашка, С., 1991

33. Пирандело, Шест лица търсят автор.

34. Радичков, Й.,Пиеси

35. Сартр, Ж.-Пол, При закрити врата, Мръсни ръце

36. Стопард, Т., Розенкранц и Гилдернстерн са мъртви, Аркадия

37. Стриндберг, А., Избрано в два тома, С.2002

38. Съвременен британски театър.Панорама. С.1999

39. Съвременна немска драма. Панорама. С. 2002

40. Тенеси Уйлямс, Котка върху горещ ламаринен покрив, Трамвай ”Желание”, Стъклената менаджерия

41. Толстой, Л., Живият труп

42. Турини, П. Алпийско сияние

43. Турини, П. Новогодишна нощ. С. 2012

44. Турини, П., Любов в Мадагаскар. С. 2011

45. Фриш, М., Биография: игра. Леге Артист, 2004

46. Фриш, М., Дон Жуан, или любовта към геометрията, С.1979

47. Хандке, П., Блус под земята. С., 2007

48. Хандке, П. Докато денят ни раздели, Хубавите дни от Аранхуес. С. 2012

49. Чехов, А.П., Пиеси

50. Шепард, С., Състояние на ума

51. Шимелпфениг, Р., Тук и сега. Седем пиеси. 2008

52. Шимелпфениг, Р., Четирите посоки на света. 2012

53. Шницлер, А., Време за признание, С. 2003

54. Шницлер, А., Хоровод на любовта, С.2011

55. Шницлер, А. Комедия на приластяването. С. 2011

56. Шницлер, А., Анатол. Пиеси. С. 2012, Блек Фламинго

57. Шоу, Б., Човекът и оръжието, Пигмалион, Професията на г-жа Уорън

58. Юджийн О‘Нийл, Дългият път на деня към нощта

и др.

• Дечева, В. – Театърът на 90-те. Изд. Сонм. 2001. София

• Detcheva, V., Le drame conteporain: Revue des etudes slaves, l'Institut d'etudes slaves et le Centre d'etudes slaves, Paris, LXXXI/2-3, p.281-294 В: Revue des etudes slaves, l'Institut d'etudes slaves et le Centre d'etudes slaves - unite mixte de recherche Universite Paris-Sorbonne – CNRS, LXXXI/2-3, 2010, p. 281- 295.

• Detcheva, V. (2011), „Zwischen dem toten Strand der Ideologie und dem kalten Tee des Hedonismus“ in: Die neue Freiheit – Perspektiven des bulgarischen Theaters, Hrsg. von Dorte Lena Eilers, Anna Volkland und Holger Schultze, 2011, Theater der Zeit, S. 22-36

• Lehmann, H.-Thies, Postdramatisches Theater, Fr./Main: Verl. der Autoren, 2007

• Turner, V.: Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur, Frankfurt/M./New York: Campus, 1989

• Fischer-Lichte, Er., The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics, 2008, Routladge, NY

• Арто, А., Театърът и неговият двойник, С.1985

• Барба, Еуженио, Антропология на театъра, Първи хипотези в: Театрален бюлетин, 1981/2

• Барт, Р., “Сляпата Майка Кураж” и “ Задачите на брехтовата критика” в: Въображението на знака, с. 1991, с.232-242

• Браунек, М., Театърът в ХХ в. в: Гестус, 1-2, 3-4, 5-6/ 1990

• Дерида, Ж., Театърът на жестокостта и затвореността на представлението, в: Гестус, 1998, с. 213-251

• Дечева, В., Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Фридрих Дюренмат и сценичната й рецепция в България. С. 2003

• Дечева, В., Актьорът като автор и произведение на изкуството, С. 2003

• Дечева, В., Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни, София, 2006, Просвета, 320 с.

• Дечева, Виолета (съвместно с Попилиев, Р., Йорданов, Н., Николова, К., Спасова, Й.): „История на българския театър между двете световни войни”, 2011, с.291-393

• Дечева, Виолета Новата ситуация в театъра след 1989: Между мъртвия пясък на идеологията и студения чай на хедонизма. – В: Littera and Linguea, E-Journal, СУ „Св.Кл.Охридски”, есен, 2011, http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/summer-2011/666-vdecheva-summer-2011,

• Лукач, Д., Към социологията на модерната драма, в: Хаос и форми, С. 1989

• Мартин Еслин, Театър на Абсурда, в: Театрален бюлетин, 1985/6

• Мейрхолд, Вс., Избрани, С. 19..

• Сонди, П., Теория на модерната драма, С. 1990

• Станиславски, К.С., Работа на актьора над себе си в 2 т., и “Работа на актьора над ролята”, С. 1984

• Таиров, А., Избрано, С. 19..

• Тодоров, Вл., Малък парадокс за театъра и други фигури за живота, С. 1997

И др.

Средства за оценяване:

писмена работа