THEM143 Изпълнителски изкуства от края на ХХ и ХХI век. Теория и практики

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа разпределени в рамките на един семестъ и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Театър и общество“ изучаващи специалностите „Актьорско майсторство в театъра и киното“ и „Режисура и управление“, както и за студенти от други магистърски програми в областта на изкуствата.

По време на обучението в него студентите се запознават с: основни практики, понятия, термини, реалии и факти в развитието на театъра, музиката и изпълнителските изкуства от края на ХХ и началото на ХХI век; с интердисциплинарни взаимодействия в различните изкуства и отношението и мястото им в постмодерните практики.

Курсът има за цел да развие и задълбочи теоретичните знания и практическите умения и познанията на студентите в областта на съвременните изпълнителски изкуства, да обогати тяхната творческа активност, да ги стимулира да разширяват познанията си в областта на различни съвременни теории и практики.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: основни понятия, термини, реалии, идеи и теоретични постановки в областта на съвременните изпълнителски изкуства и възможните интердисциплинарни взаимодействия между танц, театър, музика, пластични и визуални изкуства.

2) могат: да работят и прилагат в практиката основни форми на изпълнителските изкуства, да съотнасят своите познания при анализ на различни видове образци при тяхното поставяне в реален обществен и културен контекст.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да са завършили бакалавърска степен и курсът на обучение по различни теоретични дисциплини в областта на театралното и музикалните изкуства.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Културата на постмодерността и нейното възможно дефиниране – контексти, смисли, дебати

2. Европейски контекст. Общи смисли, теоретични постановки

3. Американски контекст. Джон Кейдж= Танцът и архитектурата

4. Естетиката на постмодерността като времеви и стилов маркер. Теоретични, философски и естетически прочити.

5. Изпълнителски изкуства. Основни понятия и дефиниции.

6. Визуални изкуства, изпълнителски изкуства и изкуството на пърформанса.

7. Процесно изкуство.

8. Ситуационизмът на 1952-1968.

9. Флуксус

10. Инсталационно изкуство. Концептуално изкуство. Теории и практики

11. Изпълнителски изкуства от 60-те години на ХХ в. Теории и практики

12. Изпълнителски изкуства от 70-те години на ХХ в. Теории и практики

13. Изпълнителски изкуства от 80-те години на ХХ в. Теории и практики

14. Изпълнителски изкуства от 90-те години на ХХ в. Теории и практики

15. Изпълнителски изкуства на 21 век. Теории и практики

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Борхес, Хорхе-Луис. История на вечността. С.: Парадокс, 1994,

315 с.

2. Бродски, Йосиф. За скръбта и разума. С.: Факел експрес, 2003, 463 с.

3. Бродски, Йосиф. Възхвала на скуката. – Във: За скръбта и разума. С.: Факел експрес, 2003, с. 92-100.

4. Брох, Херман. Мит и стил на зрялата възраст. – Във: Песента на Нерон. С.: Народна Култура, 1984, с. 191 – 210

5. Вельш, Вольфганг. „Постмодерн”. Генеалогия и значение одного спорного понятия. // Путь. – №. 1. – Москва, 1992. – С. 109-136.

6. Вентури, Роберт. Банальный символизм в архитектуре... [Електронен документ] http://cih.ru/k3/ventury.html – Проверен на 26.08.2011

7. Гугуланова, Иванка. Дискурсът - нови лингвистични и нелингвистични аспекти. [Електронен документ] http://libsu.uni-sofia.bg/Statii/Diskurs.html – Проверен на 1.10.2011 г.

8. Дженкс, Чарльз А. Язык архитектуры постмодернизма. Москва: Стройиздат, 1985. 138 с. [Електронен документ] http://fege.narod.ru/librarium/jenks00.htm – Проверен на 26.08.2011 г.

9. Дженкс, Чарльз А. Взлeт. [Електронен документ] http://cih.ru/k3/jenx.html – Проверен на 26.08.2011 г.

10. Коларов, Радосвет. Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността. С.: Просвета, 2009, 351 с.

11. Лиотар, Жан Франсоа. Постмодерната ситуация. Изложение за състоянието на съвременното знание. [Електронен документ] http://www.litclub.bg/library/kritika/lyotard/postmoderne/index.htm – Проверен на 1.08.2011 г.

12. Рорти, Ричард, Ватимо, Джани. Бъдещето на религията. Съставител Сантяго Забала. С.: Критика и хуманизъм, 119 с.

13. Уайт, Энтони, Робертсон, Брюс. Архитектура. Формы, конструкции, детали. Иллюстрированный справочник, Москва: АСТ Астрель, 2005, 112 с.

14. Фуко, Мишел. Генеалогия на модерността. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1992, 271 с.

15. Хабермас, Юрген. Модерността – един незавършен проект. // Критика и хуманизъм, 1991, № 3, 1991, с. 23-37.

Латиница

16. Banes, Sally, Carroll, Noel. Cunningham, Balanchine, and Postmodern Dance In: Dance Chronicle, 29: 1, 2005, Pp. 49-68.

17. Bertens, Hans, Fokkema, Douwe. International postmodernism: theory and literary practice. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co, 1997, 581 p.

18. Buerger, Peter. Theory Of The Avant-Garde (Theory and History of Literature). University Of Minnesota Press, 1984, 192 p.

19. Cage, John. Silence. Lectures and writings by John Cage. Middletown: Wesleyan University Press, 1973, 276 p.

20. Cage, John. John Cage. Writer. Previously uncollected pieces. New York: Limelight Editions, 1993, 281 p.

21. Carl, Robert. Terry Riley's In C (Studies in Musical Genesis, Structure, and Interpretation). New York: Oxford University Press, USA, 2009, 160 p.

22. Carroll, Noel. The Concept of Postmodernism from a Philosophical Point of View In: International postmodernism: theory and literary practice. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co, 1997, Pp. 89-102

23. Chang, Briankle G. A Hypothesis on the Screen: MTV and/ as (Postmodern) Signs. London: Journal of Communication Inquiry. January 1986; 10 (1). 70-73.

24. Clendinning, Jane Piper. Postmodern Architecture/ Postmodern Music. In: Postmodern Music/Postmodern Thought, edited by Judy Lochhead and Joseph Auner, New York: Routledge, 2002, Pp. 119–140.

25. Connor, Stephen. Postmodernist Culture: An Introduction to Theories of the Contemporary. Hoboken N.J.: Wiley-Blackwell; 2 edition 1997, 340 p.

26. Fetterman, William. John Cage's theatre pieces: notations and performances. Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1996, 282 p.

27. Hamm, Charles. Privileging the Moment: Cage, Jung, Synchronicity, Postmodernism In: The Journal of Musicology, Vol. 15, No. 2 Published by: University of California Press. Spring, 1997, Pp. 278-289.

28. Hassan, Ihab. From Postmodernism to Postmodernity: the Local/Global Context [Електронен документ]. http://www.ihabhassan.com/postmodernism_to_postmodernity.htm – Проверен на 24.05.2011 г.

29. Jencks, Charles. Postmodern architecture and time fusion, In: International postmodernism: theory and literary practice. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co, 1993, Pp. 123-128

30. Joe, Jongwon, Song, S. Hoon. Roland Barthes' 'text' and aleatoric music [Електронен документ] http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-9814/2002/1450-98140202263J.pdf Проверен на 15.08.2011

31. Johnson, Julian. Who Needs Classical Music?: Cultural Choice and Musical Values. Oxford: Oxford University Press, 2002, 140 p.

32. Johnson, Tom. The Voice Of New Music. New York City 1972-1982. [Електронен документ]. http://www.editions75.com/Books/TheVoiceOfNewMusic.PDF – Проверен на 15.08.2011 г.

33. Johnson, Tom. Soundings from the West Coast In: The Village Voice, New York, August 30, 1973

34. Kaplan, E. Ann. Rocking Around the Clock: Music Television, Postmodernism, & Consumer Culture. New York: Routledge,1990, 224 p.

35. Kaplan, E. Ann. Whose Imaginary. In: Media Studies, A reader, edited by Paul Marris and Sue Thornham, Edinburgh, 1996, p. 240

36. Kostelanetz, Richard. Conversing with Cage. New York: Routlege, 2002, 352 p.

37. Kramer, Jonathan. The Nature and Origins of Musical Postmodernism. – In: Postmodern Music/Postmodern Thought, edited by Judy Lochhead and Joseph Auner, New York: Routledge, 2002, Pp. 13–26.

38. Lerner, Kevin. Concrete, Steel and Philip Glass. A composer discusses the process of writing music for architecture and the possibility of collaboration with architects on a more meaningful level in the future. [Електронен документ] http://archrecord.construction.com/people/interviews/archives/0204Glass-1.asp – Проверен на 10.09.2011

39. LeWitt, Sol. Paragraphs on Conceptual Art. [Електронен документ]. http://www.marimateroneill.com/pub/sol_lewitt_paragraphs_1967.pdf – проверен на 9.09.2011 http://ddooss.org/articulos/idiomas/Sol_Lewitt.htm

40. Lyotard, Jean-Francois. Post-Modern Condition: A Report on Knowledge. Appendix. Minneapolis, MN, USA: University of Minnesota Press, 1984, 138 p.

41. Lyotard, Jean-Francois, Immaterialitat und Postmoderne, Berlin: Merve, 1985, p.30

42. Lyotard, Jean-Francois. Musique et postmodernite // Montreal: Surfaces Vol. VI. 203 1996, Pp. 4-16 http://www.pum.umontreal.ca/revues/surfaces/vol6/lyotard.html Проверен на 5.08.2011

43. Paxton Steve. Paxton's introduction to the goldberg variations [електронен документ] http://www.videolepsia.com/STEVE.html – проверен на 22.08.2011

44. Perloff, Marjorie. The Poetics of Indeterminacy: Rimbaud to Cage (Avant-Garde & Modernism Studies). Princeton: Princeton University Press, 2002, 346 p.

45. Perloff, Nancy. John Cage In: Postmodernism: the key figures. edited by Johannes Willem Bertens, Joseph P. Natoli, Oxford: Blackwell Publishers, 2002, Pp. 62-69

46. Perloff, Nancy. Postmodernism and the Music of John Cage [Електронен документ] http://www.virtual-circuit.org/audio/Cage/Cage/Perloff.html Проверен на 6.08.2011

47. Phelan, Peggy. Unmarked: The Politics of Performance. London: Routledge, 2004, 224 p.

48. Rainer, Yvonne. Some Retrospective Notes on a Dance for 10 People and 12 Mattresses Called "Parts of SomeSextets," Performed at the Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut, and JudsonMemorial Church, New York, in March, 1965. In: The Tulane Drama Review, Vol. 10, No. 2 (Winter, 1965), pp. 168-178

49. Rainer, Yvonne. A woman who--: essays, interviews, scripts, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999, 444 p.

50. Ross, Alex. The rest is noise. Listening to the twentieth century. New York, Farrat, Straus and Giroux, 2007, 624 p.

51. Tagg, Philip. Analysing Popular Music: Theory, Method and Practice, Cambridge: CUP – Popular Music 2, 1982, Pp. 37-65.

52. Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. New York: Published by Museum of Modern Art, 1966, 132 p.

53. Venturi, Robert, Brown, Denise Scott, Izenour, Steven. L'enseignement de Las Vegas. Wavre B: Editions Mardaga, 2007, 193 p.

54. Vinegar, Aron. I Am a Monument : On Learning from Las Vegas. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2008, 249 p.

55. Wheale, Nigel. Paradigms of the postmodern. In: Postmodern Arts, edited by Nigel Wheale. London: Routledge, 1995, Pp. 1-14

Средства за оценяване:

Тест

Презентация

Тест II