THEM100 Стаж: Практика в професионален театър или други организации в сферата на изкуството

Анотация:

Магистърският стаж в департамент театър се организира и провежда според

приета от Академичен съвет на НБУ „Процедура за организация на практиките (стажовете) в НБУ” и има следните основни форми:

• Асистиране в курсове от бакалавърска програма Театър.

• Асистиране или реализация на продукции в Университетски театър

• Асистиране или реализация на продукции/ представления в Театрални и други културни институции

Предложения за други форми за провеждане на стажа се обсъждат на съвет на департамента и едва тогава се пристъпва към тяхната реализация.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р
доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Придобиване на практически умения свързани с конкретната професионална квалификация на студента
Предварителни изисквания:
Успешно завършени 1 и 2 програмни семестри на МП.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Подготовка на стажа:

избор на конкретна форма на стаж и място на провеждане.

осъществяване на контакт с организацията , където ще се проведе стажа и определяне на отговорник от институцията за успешното провеждане на стажа

Провеждане на стажа:

план на конкретната дейност

сесии за обратна връзка

Отчет на проведения стаж:

Доклад от страна на студента и оценка от приема6тата институция

Разглеждане на отчетните материали на съвет на департамента

Литература по темите:

В зависимост от конкретния стаж.

Средства за оценяване:

Успешно провеждане на дейносттите планирани по време на стажа.

практическа задача - 70%

портфолио - 30%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и представен документ от съответната организация или институция за резултата от дейността по време на стажа. Студентът изработва подробен отчет за извършената работа, който се представя пред комисия.