HISM266 Социална политика във време на криза

Анотация:

История, политика и религия

Преподавател(и):

доц. Момчил Дойчинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: