HISM178 Практически стаж

Анотация:

• Курсът цели да запознае студентите с непосредствената работа с историческото градиво – историческите извори и документи, културното наследство и артефакти.

• Запознаване със специализираните науки да изследване на исторически извори и документи.

• Методи за анализ на писмени извори и документи.

• Работа в ръкописни сбирки и архиви.

• Практически познания по конкретните дейности.

прочети още
История, политика и религия

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р
доц. Лъчезар Стоянов  д-р
проф. Румен Генов  д-р
проф. Цветанка Чолова  д-р
доц. Светла Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Основни принципи и методи на работа с исторически извори и документи, културното наследство и артефакти.

• Специфика на работата с ръкописи, документи и артефакти.

• Издирване, описание, съставяне на описи и библиографии на исторически извори и публикации, свързани с тях.

• Практически умения за работа и познания по конкретните дейности.


Предварителни изисквания:
Базови знания за историческите извори - видове, издирване, съхранение, публикуване.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Работа в ръкописна сбирка, архив или библиотека, музей, фирма, свързана с културнто наследство по дадена тема.

Литература по темите:

Литературата се представя по избрана тема или кръг от практически задачи - от преподавателя, и се издирва допълнително от студента.

Средства за оценяване:

• Работа в ръкописна сбирка, архив, библиотека, музей или фирма, свързана с културното наследство по дадена тема или практическа задача -50%

• Съставяне на описи, библиографии, описание на ръкопис или архивен фонд, практически задачи -50%