OOOK212 Българска литература

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които имат интерес към българската литература. Целта му е да представи българската литература в нейните стремежи да задълбочи националната културна специфика и да постига пълноценна европейска идентичност. Курсът назовава най-общите литературни течения школи и стилови тенденции, но се интересува и от личностните осъществявания на писателите, при които за създаването на литературните им личности имат значения както ритъма в създаването на големите им книги, така и биографическите им сюжети. Оставайки литературноисторически, курсът се докосва и до културната антропология и до социологията на изкуството. Литературните процеси се изучават в сложното им сплитане с другите изкуства, а и с големите тенденции и умонагласи в европейската и световна литература и култура. На фокус се поставят най-важните заглавия от българската литература между 19 и 21 в., с тенденции и художествени явления, със знакови автори и произведения, проявени в тяхната процесуалност от приемственост и разриви. Специален акцент в курса са връзките между литература, политика, общество и култура Студентите овладяват умения за изграждане на текст по различни проблеми, свързани с най-важните автори и книги от българската литература.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  д-р
проф. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• най-важните автори и книги, основни и проблемни места от историята на българската литература;

• изградени представи за явления, автори и книги от българската литература, които не се изучават в средното училище, вкл. най-новите десетилетия;

2) могат:

• да изграждат текстове върху автори, книги и проблеми от българската литература;

• да разпознават традиционните канонизирани факти и явления, както и алтернативните автори, творби и тенденции, да следят динамиката на съотнасянето им.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• общи познания в областта на българската литература и култура;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Националната революционна романтика (Хр. Ботев, Д. Чинтулов, Ст. Стамболов, Ив. Вазов, Захарий Стоянов) лекция 2

2 Следосвобожденското (пре)назоваване на българските светове (Ив. Вазов, Петко Р. Славейков) лекция 2

3 Румелийската литературна култура. Мечтата по Европа дискусия 2

4 Фигурата на Патриарха на българската литература лекция 2

5 Щастливеца и неговият проблематичен българин между Европа и Балканите («Бай Ганьо» и «До Чикаго и назад» на Алеко) дискусия 2

6 Реалистите – от Михалаки Георгиев и Антон Страшимиров до Елин Пелин лекция 2

7 Кръгът «Мисъл» - великото време на интелигенцията (Пенчо Славейков, д-р Кръстьо Кръстев, Пейо Яворов, Петко Тодоров) лекция 2

8 Войните – националистическата тема и екзистенциалният трагизъм (Д. Дебелянов, Кирил Христов и др.) лекция 2

9 Ускореното явяване на модернизмите: продължителната актуалност на символизма; експресионизъм, диаболизъм, предметна лирика, сюрреализъм. Голямата тема за братоубийството в годините на тлеещата гражданска война (от септемврийската литература до «Кръв» на К. Константинов, «Слънцето угаснало» на Вл. Полянов и «Морава звезда кървава» на К. Петканов дискусия 2

10 Утвърждаването на големия национален разказвач Йордан Йовков. Мисията на списание «Златорог»: стабилизирането на ценностите в литературата. Носталгии за Стара Европа лекция 2

11 Комунистическият преврат от 1944 г и насилията над литературата и културата: социалистически реализъм и противопоставяне лекция 2

12 Митът за големия социален роман и реалната жанрова динамика в прозата (от Д. Димов и Ем. Станев до Йордан Вълчев, Йордан Радичков и Ивайло Петров). Фалшивите «размразявания» (априлското поколение и алтернативните поети) лекция 2

13 «Хайка за вълци» на Ивайло Петров – големият политически и културен синтез лекция 2

14 Постмодернизмът (от 80-те към 90-те години на ХХ век). Явлението „Литературен вестник“ лекция 2

15 Новият бум на романа (Емилия Ддворянова, Георги Господинов, Милен Русков, Теодора Димова и др.) дискусия 2

Литература по темите:

Атанас Далчев: Критически прочити, съст. Б. Кунчев, С., 2000.

Българският канон?, съст. А. Кьосев, С., 1998.

Далчев, Атанас. Съчинения. Бележки, фрагменти, статии. Том 2, С., 1984.

Дойнов, Пламен. Българската поезия в края на ХХ век. Част 1. Част 2, С., 2007.

Дойнов, Пламен. Бъргарският соцреализъм: 1956, 1968, 1989. С., 2011.

Дойнов, Пламен. Алтернативният канон: Поетите, С., 2012.

Дойнов, Пламен. Българската литература и началото на 21 век, С., 2013.

Жечев, Тончо. Въведение в новата българска литература, С., 1995.

Игов, Светлозар. История на българската литература. 1878-1944, С., 1991.

Кирова, Милена. Критика на прелома, С., 2002.

Марков, Георги. Задочни репортажи за България, С., 1990.

Неделчев, Михаил. Социални стилове, критически сюжети, С., 1987.

Неделчев, Михаил. Личности на българската литература, С., 1999.

Неделчев, Михаил. Цензурираните класици, С., 2011.

Тодоров, Илия. Различният Ботев, С., 1999.

Средства за оценяване:

1. Дискусия.

2. Курсова работа.