BAHR365 Учебна практика по "Организация на ресторантьорството"

Анотация:

Целта на курса е студентите да преминат минимум 30 часа учебна практика по организация на ресторантъорството в учебния ресторант на програмата.Целта на практиката е адаптиране на студента към бъдещата професионална среда, сблъскването им с реални ситуации от професионалния живот, подтикването му към самостоятелно разрешаване на казуси и проблеми, възникнали по време на практиката. С помощтта на преподавателя, студентите разработват на практика, наученото от курса по организация на ресторантъорството. И паралелно с работата по кулинарни техники, изграждат реална среда за работа в екип в ресторант

Тази практика, включена в обучението на студентите, има за цел да разшири професионалните им компетенции. След приключване на практиката, студентите са подготвени да поемат частични отговорности, свързани с организацията на работата в ресторант.

Завършилите успешно курса са подготвени за изпълнение на поръчки, свързани с обслужването на гости в ресторант и стремеж да удовлетворят очакванията им.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

 Зорница Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Особеностите на професионалната среда и са запознати с основните техники в ресторантъорството

2) могат:

- да се справят със задължения от професионалната среда на кухня- ресторант

- могат да организират работата в търговската зала и да работят в екип с кухненския персонал.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да са преминали успешно курсовете свързани с особености на чуждата клиентела, кулинарни техники, ресторантъорство, хотелиерство и маркетинг.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

Заглавие на темата

1 Преговори за продажба на ресторантьорския продукт.

2 Наемане на персонал в ресторанта. Подбор и оценка.

3 Организация и управление на човешкия ресурс в системата на обслужване.

4 Мотивиране на персонала.

5 Организация на работата в ресторанта. Контрол на работния процес.

Литература по темите:

• Проф. С. Стамов- Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела-изд. ИК-Матком

• Интернет и специализирани списания на френски и бълг. език

Средства за оценяване:

Практическа задача-100%