BAHR364 Учебна практика "Съвременни кулинарни технологии"

Анотация:

Целта на курса е студентите да преминат минимум 30 часа учебна практика по съвременни кулинарни технологии в учебния ресторант на програматаЦелта на практиката е адаптиране на студента към бъдещата професионална среда, сблъскването му с реални ситуации от професионалния живот, подтикването му към самостоятелно разрешаване на казуси и проблеми, възникнали по време на практиката. С помощтта на преподавателя, студентите разработват на практика, наученото от курса по кулинарни техники .

Тази практика, включена в обучението на студентите, има за цел да разшири професионалните им компетенции. След приключване на практиката, студентите са подготвени да поемат частични отговорности, свързани с организацията на работата в хотел и ресторант.

Завършилите успешно курса са подготвени за изпълнение на поръчки, свързани с кулинарната продукция.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

 Владимир Стамов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Особеностите на професионалната среда и са запознати с основните кулинарни техники

2) могат:

- да се справят със задължения от професионалната среда на кухня- ресторант

- да изпълняват поръчки по зададени рецепти в кухненския блок и да работят в екип.


Предварителни изисквания:
Да са преминали успешно курсовете свързани с особености на чуждата клиентела, кулинарни техники, ресторантъорство, хотелиерство и маркетинг.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Дежю Дидие- Кулинарни техники изд. БПИ- Франция

• Проф. С. Стамов- Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела-изд. ИК-Матком

• Интернет и специализирани списания на френски и бълг. език

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%