BAHR355 Информационни системи за резервации и настаняване в хотелиерството

Анотация:

Курсът запознава студентите със съвременните информационни технологии, включваюи информационни системи, резервационни системи, които се използват в областта на туризма и хотелиерството. Курсът дава знания за преминаване на туристическия бизнес в глобална среда с помощта на тези технологии и необходимостта от тези решения за развиване на туристическия бизнес.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
гл. ас. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да са запознати с предлаганите в момента съвременни информационни и резервационни системи

• Да са запознати с тенденциите на развитие на информационни решения в глобалния бизнес

• Да познават иновативни и модерни решения за комуникации в туристическия бизнес

• Да познават модулите на хотелския софтуер Clock Evolution

2) могат:

• Да изработват стратегия за развитие на информационните решения в туристическия бизнес

• Да използват перспективните и иновативни технологични решения, прилагани в развити туристически фирми

• Да могат да работят на модулите на хотелския софтуер Clock Evolution


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Технология на комуникациите в глобална среда. Комуникационни канали. лекция 2

2 Комуникационни мрежи в бизнеса - Екстранет, Интранет. лекция 2

3 Глобализация на туристическия бизнес. Е-бизнес. Модели на е-бизнес. лекция 2

4 Разплащания по електронен път. Сигурност при електронните плащания. Видове е-банкови услуги. лекция 2

5 Електронни комуникации на туристическия бизнес с държавната администрация. Е-правителство. Е-услуги за туристическия бизнес. лекция 2

6 Бизнес цели и технологии при ИТ в туризма. Телеработа. Аутсорсинг. лекция 2

7 Информационни системи в хотелиерството и туризма. Особености. лекция 2

8 Примери на ИС в хотелиерството. Сравнителен анализ.

Планиране на ИС в областта на туризма – особености, функции, подсистеми. лекция 2

9 Хотелски софтуер Clock Evolution- модули и дейности лекция 2

10 Модул Резервации

( резервационен процес, параметри на хотелската резервацията, обработка на индивидуални и групови резервации и руминг листи,автоматично разпределение на стаи) лекция 2

11 Модел Рецепция

( автоматично разпределение на стаи, настаняване и изпращане на групи, начисляване на допълнителни услуги, споделяне и смяна на стая, обработка на непристигнали резервации и гаранции, разпределение на плащанията) лекция 2

12 Модул Потребителски профили

(подробна информация за клиента, запис на договорени цени и условия, инструкции за оформянето на плащането, контрол на достъпа на служителите, история на профила и статистика за фирми и клиенти) лекция 2

13 Модул Хотелско домакинство и поддръжка

( специфични схеми за зареждане към профил, различни типове блокировка на стаи според причината, статус стаи,схеми за поддръжка и инструкции за ремонт на туристическия обект) лекция 2

14 Модул на тарифи

( автоматична калкулация и предупреждения, залагане на отстъпки,пакети и специфични оферти, комбиниране на пакети с допълнителни услуги, различни нива на достъп до боравенето на тарифи) лекция 2

15 Управление на договори с туроператори

(извършване на операции според условията на договорите с различни туроператори,въвеждане на руминг листи, залагане на различни такси и данъчни ставки, управление на контингенти, периоди за освобождаване, букинг позиции, обработка на предварителни плащания, различни записвания и депозити, прогнозиране на заетост и приходи, отчети и статистика) лекция 2

Литература по темите:

Александър Геров, “Управленски информационни системи в туризма”

Malcolm Peel, “Improving your communication skills”

Alastair Morrison, "Hospitality and Travel Marketing"

David Wilson, “Managing Information”

Средства за оценяване:

тест- 60%

практическа задача- 40%