PHOB307 Архитектурна фотография

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите със спецификите на архитектурната фотография. Изучва се снимането на сгради при естествени светлинни условия, както и основните схеми при снимане на интериор с изкуствено, или комбинирано осветление. Отделено е специално внимание на компютърната обработка на изображението

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

доц. Динамир Предов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основите на архитектурната фотография. Те научават как да използват естественото осветление, а така също и изкуственото и комбинираното осветление.

• 2) могат:

• Да се справят с основни фотографски задачи при снимането на архитектура


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

средно образование и елементарни познания по фотографияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Фотографско оборудване

Фотокамери, стативи

Обективи

2 Фотографско оборудване

Фотокамери, стативи

Обективи

3 Изкуствено осветление

Основи на светлинната конструкция

Осветителни тела и аксесоари

4 Изкуствено осветление

Определяне на експозицията.Цветен баланс

5 Комбинирано осветление

6 Снимки при естествена светлина

Светлинни условия и избор на място и време

7 Снимки при естествена светлина

Използване на различни фото филтри

8 Композиция на архитектурните снимки.Кратък исторически преглед на архитектурните стилове.

9 Гледна точка.

Дълбочина на рязко изобразяваното пространство

10 Архитектурни детайли

11 Интериорни снимки.

Панорамни интериори

12 Специфики на интериорните снимки в тесни помещения

13 Изработване на окончателните фотографии

Цифрови технологии

14 Изработване на окончателните фотографии

Цифрови технологии

15 Специфики на нощния пейзаж.

Архитектурни снимки по време на пътуване(Тревъл) фотография

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

На български език

1. Беседи за фотографското майсторство - Лидия Дико

2. Да фотографираме без грешка - Курт Фритче

3. Диапозитивите в практиката - Ян Шмок

4. Загадките на фотопроцеса - В.Симеонов

5. Изкуствено осветление във фотографията - Ян Шмок

6. Научна Фотография - Янка Кюркчиева

7. Обективите като изобразително средство - Вернер Вурст

8. Обща фотография - първа и втора част - Янка Кюркчиева

9. Портретна фотография - Панайот Бърнев

10. Проявяване - Норберт Гьопел

11. Фототрикове - Алфред Улман

12. Художествена фотография - Васил Кацев

13. Цветна фотография - Янка Кюркчиева

14. Как се правят хубавите снимки – Питър Бъриан, Роберт Капуто

Поредица за фотолюбителя

1. Копиране на снимките - Вл.Киперов

2. Репродукционна фотография - Константин Кемерджиев

3. Техника на фотоувеличението - Живко Арабов

4. Фотографика - Вл.Киперов

На руски език

1. Фотография.Техника и изкуство - Е.Хокинс, Т.Ейвон

2. Увеличение фотоснимка - Р.Ресинг

3. Фотографирование живой природы - К.Престон - Мефем

4. Експозиция в фотографии - Л.Гонт

5. Фотография- Е.Митчел

6. Творческая фотография -Сергей Морозов

7. Творческие методы печати в фотографии - Г.Вудхед

8. Въведение в художественую фотографию - А.Панфилов

9. Ретуш - когда и как - Карл Сютерлин

10. Репродуцирование слайдов - Д.Лутоверь

11. Особые приемы фотографии - Б.Плушников

12. Фотосъемка движения - Д.Морли

13. Изкуство цветной фотографии - Джон Хеджкоу

14. Фотография шаг за шагом - Майкъл Ленгфорд

На английски език

1. Beauty Shots - Alex Larg, Jane Wood

2. Interior Shots - Roger Hicks , Frances Shultz

3. People Photography - Urs Tillmanns

4. Advertising Photography - Urs Tillmanns

5. Special Effects Photography- David Daye

6. Nudes - Roger Hicks , Frances Shultz

7. Still Life - Roger Hicks , Frances Shultz

8. Studio Portrait Photography -Jonathan Hilton

9. Practical Photography – John Freeman

10. Professional Lighting Technique – Jost J. Marchesi

11. The Camerawise Guide To

Practical Photography - Roger Hicks

12. Personal Views – Lee Frosts

13. The Nude – Bruce Pinkard

14. Fashion Photography Now – Catherine Chermayeff

Средства за оценяване:

Тестове,практически задачи и курсови проекти.