PHOB313 История на световната фотографията - I част

Анотация:

Курсът по история на световната фотография запознава студентите със стиловете във фотографското изкуство от предпоставките за създаването му до началото на 20-ти век.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

 Антоан Божинов  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се запознаят с опита на предишните поколения, ще придобият познания да различават стиловете във фотографското изкуство и да ги прилагат.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Предпоставки за зараждане на фотографията

2 Откриване на новото изразно средство

3 Търсене на форми за приложение

4 Дагеротипия - видове. Пейзаж. Портрет.

5 Дагеротипия - видове. Научни търсения

6 Дагеротипия. Първи научни търсения

7 Тест

8 Ранен пикторализъм

9 Зрял пикторализъм

10 Късен пикторализъм

11 Движение и време

12 Хронофотография

13 Фотографията като свидетел

14 Фотография на градската среда

15 Обобщение на фотографията през 19-ти век

Литература по темите:

Фотографията, цялата история, 2012 Quintessence,Книгомания ЕООД, София, 2014

A NEW HISTORY OF PHOTOGRAPHY, edited by Michael Frizot, Konemann Verlagsgesellschaft mbh, 1998;

Picturing Modernity, San Francisco Museum of Modern Art, 1998

Фотографията в Музей “Лудвиг”-Кьолн, ICONS, Taschen GMBH 2001, “АЛИАНС-97” ООД, София, 2002

Изкуството днес, Буркхард Римшнайдер / Ута Грьозеник, ICONS, Taschen GMBH 2001, “Алианс 97” ООД, 2002

artfacts.net, the-artists.org, morimura-ya.com, luhringaugustine.com, members.lycis, assemblylanguage.com, japaninc.net, csulb.edu, fundacion.telefonica.com, fundacion.telefonica.com, shugoarts.com, ufer.co.jp, findarticles.com, metropolis.japantoday.com, www.agefotostock.com, www.alamy.com, www.australianpicturelibrary.com.au, www.beneluxpress.com, www.comstock.com, www.corbis.com/professional, www.gettyone.com, www.imagescl.co.uk, www.ipjnet.com, www.masterfile.com, www.photoalto.com и др.

Средства за оценяване:

анализи на фотографски стилове

практически задачи

тестове