KNIM827 PR на книга и разпространение

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които имат интерес към съвременния издателски бизнес и различни модели на ПР и разпространение на книги. Целта му е да запознае студентите с новите процеси в ПР и разпространението на книги, с прилагането на модерни стратегии в книжния пазар. Студентите овладяват общата теория на ПР и разпространението на книги. В курса се обсъждат моделите и практиките на водещи български издателства.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.
доц. Йордан Ефтимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• успешни модели за правене на ПР на книга и на разпространение;

2) могат:

• да формират стратегии за ПР на книга;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основни знания в областта на историята на българското книгоиздаване;

• мотивираност за изучаване на съвременния ПР и разпространение на книги.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Увод в съвременния ПР на книга и разпространение Лекция 2

2 Структури на ПР в книгоиздаването Лекция 2

3 ПР-модели в книгоиздаването Лекция 2

4 Как се прави ПР на издателска поредица Дискусия 2

5 Наблюдения и анализи върху ПР на книги в днешния книжен пазар – 1 част Лекция 2

6 Наблюдения и анализи върху ПР на книги в днешния книжен пазар – 2 част Лекция 2

7 Формиране на ПР стратегия в книгоиздаването Дискусия 2

8 ПР-папка на книга Лекция 2

9 ПР-папка на издателска поредица Лекция 2

10 ПР на издателство. Издателската марка – 1 част Лекция 2

11 ПР на издателство. Издателската марка – 2 част Дискусия 2

12 Агентите на книгоразпространението – 1 част Лекция 2

13 Агентите на книгоразпространението – 2 част Лекция 2

14 Връзката ПР и разпространение Лекция

15 Права и отговорности в книгоразпространението Дискусия 2

Литература по темите:

Бенбасат, Алберт. Книгата като тяло и като дух, Велико Търново, 2004.

Благов, Крум. Класациите ни са недодялано подражание – Книгите днес, бр.5/2005.

Богданов, Богдан. Промяната в живота и текста, С., 1998.

Бурдийо, Пиер. Правилата на изкуството. Генезис и структура на литературното поле, С., 2004.

Дойнов, Пламен. Литература в междувековието, С., 2004.

Дойнов, Пламен. Книги без тиражи – Книгите днес, бр.5/2005.

Ефтимов, Йордан. Как да се ориентираме в класациите? – Книгите днес, бр.3/2005.

История на книгата. Книгата в историята, съст.Ани Гергова, Красимира Даскалова, С., 2001.

Кингам, Дейвид. България: един книжен сектор в затруднение. Доклад, подготвен за отдела “Културна политика и дейности”, Съвет на Европа, Страсбург, септември 1998.

Марков, Виктор. Кой и как манипулира класациите – Книгите днес, бр.4/2005.

Пътят на книгата, съст. Мария Огойска, С., 2001.

Хабермас, Юрген. Структурни изменения на публичността, С., 1995.

Средства за оценяване:

1. Дискусия.

2. Курсова работа.