KNIM826 Редактиране и издаване на книги за деца и тийнейджъри

Анотация:

Курсът възпитава умения в редакторската работа над деската книга и книгата за тинейджъри.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

доц. Морис Фадел  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще имат умения за редакторска работа над детски и тинейджърски книги.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Разликата между книги за деца и книги за тинейджъри.

2. Стилистични особености на детската книга.

3. Стилистични особености на книгата за тинейджъри.

4. Подбор на илюстрациите.

Литература по темите:

Курсът е практикум.

Средства за оценяване:

Дискусия - 20%, курсова работа - 80%.